skip to main content

MUNKAERŐ-FELVÉTELI ADATOKRA VONATKOZÓ ÉRTESÍTÉS

Frissítve: 24.05.2018

Jelen értesítés azt ismerteti, hogy a Cargill miként használja fel az állásra pályázók személyes adatait. A fentiekre a továbbiakban „Munkaerő-felvételi adatok” megnevezéssel utalunk. Ön a Munkaerő-felvételi adatok tekintetében meghatározott törvényes jogokkal is rendelkezhet. Jelen közlemény ezeket is összefoglalja.

A jelen közlemény a Cargill karrieroldalán keresztül beküldött jelentkezésekre vonatkozik, beleértve a Taleo elnevezésű külső rendszeren, valamint harmadik feleken, többek között munkaközvetítő ügynökségeken, álláskereső oldalakon keresztül, illetve egyéb módszerek igénybevételével, például postán és e-mailben beküldött álláspályázatokat is.

1. MILYEN JELLEGŰ MUNKAERŐ-FELVÉTELI ADATOKAT GYŰJT A CARGILL?

A Cargill a munkaerő-felvételi eljárás során általában csak olyan Munkaerő-felvételi adatokat gyűjt, amelyekre az Ön elbírálásához a megpályázott munkakör tekintetében szükség van.  Ezek a következő kategóriákat foglalják magukban:

 • Jelentkezési adatok: Ezek révén általános tájékoztatást kapunk arról, ki is Ön, továbbá segítenek képet alkotni az Ön képességeiről, valamint alkalmasságáról bizonyos munkakörökre. Ezen adattípusba tartozhat az Ön neve, elérhetőségi adatai, jelenlegi vállalata, a (szakmai) önéletrajzában szereplő adatok (pl. szakmai képesítései, korábbi munkahelyei, valamint személyes érdeklődési körei és tapasztalatai), az Ön közösségi oldalakon, személyes webhelyeken vagy fiókokban (pl. a LinkedInen vagy Twitteren) tárolt adatai, az Ön részvételével zajló korábbi munkafeladatok és projektek típusára vonatkozó információk, valamint minden egyéb adat, amelyet pályázata részeként meg kíván adni számunkra.
 • A munkaerő-felvételi eljárás adatai: Ezeket az adatokat a munkaerő-felvételi eljárás eredményeként gyűjtjük össze, ilyen például az Ön értékelési központokban vagy interjúkon nyújtott teljesítménye, valamint az elbírálását végzők által biztosított információk.
 • Jövőbeni lehetőségekkel kapcsolatos adatok: Ezeket az adatokat abból a célból gyűjtjük össze, hogy kapcsolatban maradhassunk a Cargillnál Önre váró jövőbeni munkalehetőségek ügyében. Ide tartozik például az Ön neve, e-mail-címe, tartózkodási helye, szakterülete és az Önt érdeklő munkakör jellege.
 • A karrieroldal adatai: Ezek az adatok a Cargill karrieroldalának Ön általi használatával kapcsolatosak, így például ilyen adat az Ön IP-címe. Ezeket az adatokat cookie-k és hasonló technológiák segítségével gyűjthetjük össze. Ha további tájékoztatásra van szüksége arról, hogy a Cargill miként használja a cookie-kat és a hasonló technológiákat, kérjük, tekintse meg a Cargill online adatvédelmi nyilatkozatát.
 • Büntetőjogi felelősséget megállapító ítéletre vonatkozó személyes adatokat vagy egészségügyi információkat kizárólag akkor kérünk, ha ezt a vonatkozó jogszabályok engedélyezik.

A Cargill általában úgy jut hozzá a Munkaerő-felvételi adatokhoz, hogy azokat vagy (a) közvetlenül Öntől kapja meg (például amikor a jelentkezése részeként vagy a munkaerő-felvételi eljárás során megadja az adatokat), vagy (b) külső felek (például munkaközvetítő ügynökségek) biztosítják számára. A Cargill jelezni fogja, hogy a kért adatok megadása kötelező-e, vagy sem. A Cargill elmagyarázza majd azt is, hogy milyen következményekkel jár, ha úgy dönt, nem adja meg a Cargill által kötelezőként megjelölt adatokat. Bizonyos körülmények között ez azt jelentheti, hogy a Cargill nem tudja feldolgozni a jelentkezését. 

2. MIRE HASZNÁLJA FEL A CARGILL AZ ÖN MUNKAERŐ-FELVÉTELI ADATAIT?

A Cargill többek között az alábbi elsődleges célokra használja fel az Ön Munkaerő-felvételi adatait:

 • Jelentkezése támogatására és feldolgozására, hogy ezáltal a Cargill képes legyen például felmérni az Ön alkalmasságát a munkaköri követelmények teljesítése szempontjából, leszűkíteni a jelentkezők listáját, valamint ellenőrizni a jelentkezők által megadott referenciákat és szakmai képesítéseket.
 • A Cargill jelentkezési folyamatának javítására, például annak biztosítása érdekében, hogy a karrieroldal olyan felhasználóbarát felület legyen, amelyen minden vonatkozó és hasznos információ megtalálható.
 • Biztonságkezelésre, például a Cargill létesítményeit, eszközeit, adatait, dolgozóit és egyéb személyzetét érintő biztonság garantálása érdekében.
 • Jogi és szabályozási megfelelésre, így például az egészség- és munkavédelmi követelményeknek, illetve egyéb jogi és pénzügyi kötelezettségnek való megfelelés érdekében, továbbá közreműködéshez egy kapcsolódó jogvitában, belső vizsgálatban vagy ellenőrzésben, valamint az esélyegyenlőség megfigyelésében.

A Cargill ellenőrizheti az Ön által megadott Munkaerő-felvételi adatokat és/vagy külső forrásokból személyes adatokat gyűjthet Önről, hogy azok segítségére legyenek a „foglalkoztatás előtti ellenőrzések” során. Amennyiben erre sor kerül:

 • előzetesen közöljük Önnel, hogy milyen szempontokból fogjuk ellenőrizni a Munkaerő-felvételi adatait, beleértve annak magyarázatát is, hogy miként fognak lezajlani a foglalkoztatás előtti ellenőrzések; és
 • a büntetőjogi felelősséget megállapító ítéletre vonatkozó adatokat (ha ezeket gyűjtjük) vagy az egészségügyi információkat csak hivatalos, erre felhatalmazott forrásokból és kizárólag a vonatkozó jogszabályok szerint fogjuk begyűjteni.

A Cargill felkérheti Önt továbbá arra is, hogy a foglalkoztatás megkezdése előtt – a vonatkozó jogszabályokkal összhangban – végezzen kábítószer- és alkoholtesztet.

A Cargill kizárólag akkor fogja kezelni az Ön Munkaerő-felvételi adatait, ha arra megfelelő jogalappal rendelkezik. A Cargill általában abból a célból végzi el az Ön Munkaerő-felvételi adatainak kezelését, hogy azok segítségével eldöntse: létesítsen-e foglalkoztatási jogviszonyt, illetve kössön-e munkaszerződést Önnel. Más alkalommal a Cargill azért kezeli a Munkaerő-felvételi adatait, mert Ön erre vonatkozóan hozzájárulásáról biztosította a vállalatot. Ebben az esetben Ön bármikor visszavonhatja ezt a hozzájárulást.

A Cargill továbbá abból a célból is kezelheti az Ön Munkaerő-felvételi adatait, hogy ezáltal eleget tegyen jogszabályi kötelezettségeinek, illetve annak végrehajtását a Cargill törvényes üzleti érdekei is indokolhatják (ha például arra a jelentkezők megfelelő részletességgel történő megismeréséhez van szükség, hogy a Cargill ezáltal hatékony munkaerő-felvételi eljárást működtethessen).

A Cargill akkor kezelheti a nemre, faji vagy etnikai származásra, fizikai vagy mentális egészségre vonatkozó személyes adatokat, ha a kezelésre a helyi jogszabályokban foglalt előírások teljesítéséhez és/vagy azért van szükség, hogy a vállalat ezáltal azonosítsa vagy tartsa ellenőrzése alatt az egyenlő lehetőségeket és bánásmódot, illetve ezek hiányát.

3. A CARGILL ADATVÉDELMI ALAPELVEI

A Cargill a Munkaerő-felvételi adatokkal kapcsolatban betartja az alábbi alapelveket:

 • az adatokat igazságos és törvényes módon dolgozzuk fel;
 • meghatározott jogszerű üzleti célból dolgozzuk fel azokat, és nem dolgozzuk fel ezzel a céllal össze nem egyeztethető módon;
 • a felhasznált Munkaerő-felvételi adatok az adatkezelés célja szempontjából megfelelőek, relevánsak és nem túlzott mértékűek;
 • az adatokat pontosan és szükség szerint naprakészen őrizzük meg;
 • olyan formában őrizzük meg, amely csak a szükséges ideig teszi lehetővé az azonosítást abból a célból, amiért gyűjtöttük;
 • megfelelő technikai és szervezeti intézkedésekkel védjük a véletlen vagy jogellenes megsemmisítéstől, és attól, hogy véletlenül az információ elvesszen, azt módosítsák, jogosulatlanul nyilvánosságra hozzák, vagy ahhoz hozzáférjenek;
 • az adatokat az egyén jogait szem előtt tartva dolgozzuk fel.

4. KINEK FEDJÜK FEL A MUNKAERŐ-FELVÉTELI ADATOKAT?

(a) A Cargill vállalaton belül

A Cargill a vállalaton belül azokra a személyekre korlátozza a Munkaerő-felvételi adatokhoz való hozzáférést, akiknek azokat ismerniük kell. Például a Cargillon belül bizonyos személyek azért rendelkeznek majd hozzáféréssel az Ön Munkaerő-felvételi adataihoz, hogy feldolgozzák a jelentkezését és felügyeljék a munkaerő-felvételi eljárást (ide a Cargill toborzási és kiválasztási csapatának tagjai, valamint azok a személyek tartozhatnak, akiknek – sikeres jelentkezés esetén – Ön a beosztottja lesz). Globális vállalatként üzleti tevékenységünk nemzeti határokon nyúlik át, ezért adódhatnak olyan helyzetek, amikor az „ismerniük kell” kitétel megkívánja, hogy az Önnel kapcsolatos információt más országban lévő Cargill-vállalatnak továbbítsuk, olyan országot is beleértve, amely nem vagy kevésbé biztosítja a személyes adatok törvényes védelmét.

A Cargill bevezette a „Kötelező erejű vállalati szabályok” néven ismert jogi mechanizmusát, hogy megfelelő védelmet biztosítson az EGT-ből származó Munkaerő-felvételi adatok számára, amikor azokat másik Cargill-vállalatnak továbbítják.

(b) A Cargill vállalaton kívül

A Cargill a munkaerő-felvételi eljárás lebonyolítása és felügyelete céljából jogosult külső szolgáltatókkal osztja meg a Munkaerő-felvételi adatokat. A Cargill például abból a célból oszthatja meg az Ön Munkaerő-felvételi adatait ezekkel a szolgáltatókkal, hogy elvégezzék jelentkezése, valamint az Ön által nekünk megadott adatok szűrését és ellenőrzését. Mindez a tudományos és szakmai képesítések ellenőrzésére is kiterjed.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy egyes külső szolgáltatóink tagjai lehetnek az EU/USA adatvédelmi pajzs keretrendszerének (lásd: https://www.privacyshield.gov/list).). A Cargill gyakorlatához tartozik az is, hogy adott esetben olyan egyéb módszerek megvalósítására kérjük a külső szolgáltatókat, amelyekkel megfelelő védelmet nyújthatnak az EGT-ből továbbított személyes adatok számára.

Külső szolgáltatóinkon túl a Cargill általánosságban csak akkor fedi fel az Ön Munkaerő-felvételi adatait a Cargillon kívüli feleknek és szolgáltatóinknak:

 • amennyiben azt jogszabály előírja;
 • ha a rendőrség vagy más rendvédelmi szerv a törvénynek megfelelően közreműködésre hívja fel; és/vagy
 • jogi tanács kéréséhez a Cargill külső jogászaitól vagy harmadik féllel szemben folytatott peres eljárással kapcsolatban.

5. MEDDIG ŐRZI MEG A CARGILL AZ ÖN MUNKAERŐ-FELVÉTELI ADATAIT?

A Cargill belső adatmegőrzési szabályzatainkkal és eljárásainkkal összhangban gondoskodik Munkaerő-felvételi adatai megőrzéséről. Amennyiben a jelentkezése hozzánk sikertelennek bizonyul (vagy Ön visszautasítja a felkínált munkakört), úgy a Cargill nem őrzi meg a kérdéses munkaerő-felvételi eljáráshoz szükségesnél tovább a Munkaerő-felvételi adatait, hacsak Ön bele nem egyezik egy ettől eltérő időtartam alkalmazásába, ami lehetővé teszi a Cargillnak Munkaerő-felvételi adatai megtartását, és így egy másik alkalmas munkakör megnyílása esetén ismét kapcsolatba tudunk lépni Önnel.

6. HOL TÁROLJA A CARGILL AZ ÖN MUNKAERŐ-FELVÉTELI ADATAIT?

A Munkaerő-felvételi adatok a származási helyüket jelentő országon kívüli (az Európai Gazdasági Térségben állásra pályázók esetében az EGT-n kívüli) célállomásra is továbbíthatók, illetve ilyen helyeken is tárolhatók, olyan országokban, amelyek vagy egyáltalán nem rendelkeznek adatvédelmi törvényekkel, vagy azok kevésbé szigorúak a származási hely törvényeihez képest. Ezenkívül az adatok kezelését olyan eltérő joghatóságban dolgozó személyzet vagy alvállalkozónk is végezheti, amely szintén vagy egyáltalán nem rendelkezik adatvédelmi törvényekkel, vagy azok kevésbé szigorúak a származási hely törvényeihez képest.

Minden alkalommal, amikor a Cargill továbbítja Munkaerő-felvételi adatait, megtesszük a jogszabályban előírt lépéseket annak biztosítására, hogy megfelelő óvintézkedésekkel védjük, valamint biztonságosan, a jelen értesítéssel összhangban kezeljük az Ön Munkaerő-felvételi adatait. Ha Ön az Európai Gazdasági Térség lakosa, kapcsolatba léphet velünk, hogy átadjuk Önnek a Cargill által – az adott körülmények között – a Munkaerő-felvételi adatai védelmére és adatvédelmi jogainak biztosítására foganatosított óvintézkedéseket bemutató dokumentum egy példányát.

7. A JOGOK GYAKORLÁSA

A Cargill Önnel kapcsolatban tárolt Munkaerő-felvételi adatai vonatkozásában Önnek joga van hozzáférést kérni az adatokhoz, illetve kezdeményezni azok helyesbítését vagy törlését. Joga van továbbá ahhoz is, hogy kifogást emeljen vagy korlátozással éljen Munkaerő-felvételi adatai adott típusú kezelésével szemben, vagy kérje, hogy gépi olvasásra alkalmas formátumban bocsássuk a rendelkezésére az Ön által számunkra megadott Munkaerő-felvételi adatokat.

A felsorolt jogok valamelyikének gyakorlására vonatkozó kérelmeket eseti alapon bíráljuk el. Előállhatnak olyan körülmények, amikor a Cargillnak jogilag – vagy a vonatkozó adatvédelmi jogszabály által meghatározott vonatkozó mentesség alapján – nem kötelező teljesítenie az Ön kérését.

Ha olyan hibára lesz figyelmes, amelyet ki szeretne javítani a jelentkezésében, vagy a jelen értesítéshez kapcsolódó ügyekben további tájékoztatásra van szüksége, kérjük, lépjen kapcsolatba a Global Privacy Office munkatársaival a [email protected] e-mail-címen, vagy írjon az alábbi postacímre:

A Global Privacy Office
[email protected]
Technológiai irányítás, kockázat és ellenőrzés
9320 Excelsior Blvd
Hopkins MN 55343
Egyesült Államok

Amennyiben aggályok merülnek fel Önben arra vonatkozóan, hogy a Cargill milyen módon kezeli Munkaerő-felvételi adatait, úgy első lépésként velünk kell kapcsolatba lépnie. Ha ezután is elégedetlen, panasza ügyében jogában állhat felvenni a kapcsolatot a nemzeti adatvédelmi hatósággal.