skip to main content

INFORMASJON OM REKRUTTERINGSPROSESSEN

Oppdatert: 24.05.2018

Denne meldingen forklarer hvordan Cargill bruker personopplysninger om jobbsøkere. Vi refererer til dette som «rekrutteringsinformasjon». Du kan også ha visse juridiske rettigheter med hensyn til rekrutteringsinformasjon. Denne meldingen oppsummerer også hva disse er.

Denne meldingen gjelder for søknader sendt inn via Cargills karrierenettsted, inkludert via tredjepartssystemet Taleo, tredjeparter, for eksempel rekrutteringsbyråer, nettsteder med stillingsannonser og andre måter, for eksempel per post og e-post.

1. HVA SLAGS REKRUTTERINGSINFORMASJON SAMLER CARGILL INN?

Cargill samler vanligvis kun inn den rekrutteringsinformasjonen i rekrutteringsprosessen som er nødvendig for å vurdere deg for stillingen du har søkt på.  Dette inkluderer følgende kategorier:

 • Søknadsinformasjon: Denne informasjonen forteller oss vanligvis hvem du er og bidrar til å bygge et bilde av dine ferdigheter og egnethet for bestemte stillinger. Denne typen informasjon kan inkludere navnet ditt, kontaktinformasjon, selskapet du arbeider for nå, informasjonen i CV-en din (f.eks. profesjonelle kvalifikasjoner, tidligere arbeidshistorikk og personlige interesser og erfaringer), informasjon på sosiale medier eller personlige nettsteder eller kontoer (f.eks. LinkedIn eller Twitter), informasjon om typen arbeid og prosjekter du har vært involvert i og eventuell annen informasjon som du ønsker å oppgi til oss som en del av søknaden;
 • Rekrutteringsprosessinformasjon: Dette er informasjon samlet inn som følge av rekrutteringsprosessen, for eksempel din ytelse ved vurderingssentre eller intervju og informasjon fra dine referanser;
 • Informasjon om fremtidige muligheter: Dette er informasjon som samles inn for å holde kontakten med deg angående fremtidige jobbmuligheter hos Cargill, for eksempel navn, e-post, sted, fagfelt og hva slags rolle du er interessert i;
 • Informasjon på karrierenettsted: Dette er informasjon relatert til din bruk av Cargills karrierenettsted, for eksempel IP-adressen din. Denne informasjonen kan samles inn ved bruk av informasjonskapsler og lignende teknologi. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan Cargill bruker informasjonskapsler og lignende teknologi, kan du se Cargills personvernerklæring på nett;
 • Personopplysninger om kriminell bakgrunn eller medisinske opplysninger skal kun innhentes der tillatt i henhold til gjeldende lover.

Cargill mottar vanligvis rekrutteringsinformasjon enten (a) direkte fra deg (for eksempel når du oppgir informasjon som en del av søknaden din eller under rekrutteringsprosessen) eller (b) fra tredjeparter (for eksempel fra rekrutteringsbyråer). Cargill vil indikere om den forespurte informasjonen er obligatorisk eller valgfri. Cargill forklarer også konsekvensene dersom du bestemmer deg for å ikke oppgi informasjon som Cargill har angitt er obligatorisk. I enkelte tilfeller kan dette bety at Cargill ikke kan behandle søknaden din. 

2. HVA GJØR CARGILL MED REKRUTTERINGSINFORMASJONEN?

Hovedformålene som Cargill bruker rekrutteringsinformasjonen for omfatter:

 • Støtte og behandling av søknaden din, for eksempel, slik at Cargill kan vurdere evnen din til å oppfylle jobbspesifikasjonene, for å sette søkere på innstillingslisten og for å bekrefte referanser og profesjonelle kvalifikasjoner levert av søkere.
 • Forbedre Cargills søknadsprosess, for eksempel for å sikre at karrierenettstedet er brukervennlig og inneholder passende og nyttig informasjon.
 • Sikkerhetsadministrasjon, for eksempel for å sikre sikkerheten til Cargills lokaler, eiendeler, informasjon, ansatte og øvrig personell.
 • Overholdelse av lover og forskrifter, for eksempel overholdelse av krav til helse og sikkerhet og andre juridiske eller skattemessige forpliktelser, eller i forbindelse med rettssaker eller en intern etterforskning eller revisjon, i tillegg til overvåking av like muligheter.

Cargill kan bekrefte rekrutteringsinformasjonen du oppgir og/eller samle inn personopplysninger om deg fra tredjepartskilder for å hjelpe med kontroller før ansettelse. Hvis dette skjer:

 • Du vil få beskjed på forhånd om hvilke aspekter ved din rekrutteringsinformasjon som vil bli bekreftet, inkludert en forklaring på hvordan kontrollene før ansettelse utføres; og
 • Informasjon om kriminell bakgrunn (hvis det samles inn) eller medisinske opplysninger skal bare samles inn via offisielt autoriserte kilder og i samsvar med gjeldende lover.

Cargill kan også kreve at du gjennomfører testing for rusmidler og alkohol før ansettelsen begynner, i samsvar med gjeldende lover.

Cargill vil kun behandle din rekrutteringsinformasjon der selskapet har et juridisk grunnlag for å gjøre det. Generelt sett vil Cargill behandle rekrutteringsinformasjonen din for å hjelpe med å avgjøre om et arbeidsforhold eller en ansettelseskontrakt skal inngås med deg. Andre ganger vil Cargill behandle rekrutteringsinformasjonen din fordi du har gitt samtykke til Cargill om å gjøre det. I slike tilfeller kan du trekke tilbake slikt samtykke når som helst.

Cargill kan også behandle rekrutteringsinformasjonen din for å overholde dets juridiske forpliktelser eller fordi det er i Cargills legitime bedriftsinteresser å gjøre det (for eksempel, der det er nødvendig for å forstå søkere godt nok, slik at Cargills rekrutteringsprosess blir effektiv).

Cargill kan behandle personopplysninger knyttet til kjønn, rase, etnisk bakgrunn eller fysisk eller psykisk helse, der behandlingen er nødvendig for å overholde lokale lover og/eller nødvendig for å identifisere eller holde under vurdering forekomsten eller fraværet av like muligheter eller behandling.

3. CARGILLS PRINSIPPER FOR DATABESKYTTELSE

Cargill overholder følgende prinsipper med hensyn til rekrutteringsinformasjon:

 • Vi behandler den forsvarlig og på lovlig vis;
 • Vi behandler den for et bestemt berettiget forretningsformål og ikke på en måte som er uforenlig med dette formålet;
 • Vi bruker rekrutteringsinformasjon som er adekvat, relevant og ikke overdreven for formålet den behandles for;
 • Vi sørger for at den nøyaktig og, etter behov, oppdatert;
 • Vi oppbevarer den på en måte som ikke muliggjør identifikasjon lenger enn nødvendig for det formålet den ble samlet inn.
 • Vi beskytter informasjonen mot tilfeldig eller ulovlig ødeleggelse eller utilsiktet tap, mot endring og mot uautorisert avsløring eller tilgang, ved hjelp av egnede tekniske og organisatoriske tiltak.
 • Vi behandler informasjonen i samsvar med den enkeltes rettigheter.

4. HVEM UTLEVERES DIN REKRUTTERINGSINFORMASJON TIL?

(a) Internt i Cargill

Kun de som har behov for tilgang til denne rekrutteringsinformasjonen, blir gitt tillatelse til å se den. For eksempel vil enkelte enkeltpersoner innen Cargill ha tilgang til rekrutteringsinformasjonen din for å behandle søknaden din og administrere rekrutteringsprosessen (dette kan inkludere personer i Cargills Talent Acquisition-team og enkeltpersoner som du vil rapportere til hvis søknaden din er vellykket). Cargills globale drift gjør det ofte nødvendig å overføre personopplysningene dine til Cargill i et annet land. Dette kan inkludere land som ikke gir eller gir mindre juridisk beskyttelse for personopplysninger.

Cargill har innført en juridisk mekanisme, kjent som «bindende konsernregler» for å levere egnede sikkerhetstiltak for beskyttelse av rekrutteringsinformasjon fra EØS når den overføres til et annet Cargill-selskap.

(b) Utenfor Cargill

Cargill deler rekrutteringsinformasjon med autoriserte tredjeparts-tjenesteleverandører for å utføre og administrere rekrutteringsprosessen. For eksempel kan Cargill dele rekrutteringsinformasjonen din med slike tjenesteleverandører for å gjennomføre screening og verifisering av søknaden og informasjonen du har oppgitt til oss. Dette omfatter verifisering av akademiske og profesjonelle kvalifikasjoner.

Vær oppmerksom på at noen av tredjeparts-tjenesteleverandørene våre kan være medlemmer av EU-US Privacy Shield (se https://www.privacyshield.gov/list).). Det er også Cargills praksis å kreve at tredjeparts-tjenesteleverandører innfører andre tiltak for å besørge egnede sikkerhetstiltak for personopplysninger som overføres fra EØS der relevant.

I tillegg til våre tredjeparts-tjenesteleverandører vil Cargill vanligvis bekjentgjøre dine personopplysninger utenfor Cargill og deres tjenesteleverandører kun:

 • når de er pålagt av loven å gjøre dette;
 • som svar på en legitim anmodning om bistand fra politiet eller andre rettsmyndigheter; og/eller
 • for å søke juridisk rådgivning fra Cargills eksterne advokater eller i forbindelse med rettstvister med en tredjepart.

5. HVOR LENGE VIL CARGILL OPPBEVARE REKRUTTERINGSINFORMASJONEN DIN?

Cargill oppbevarer rekrutteringsinformasjonen din i samsvar med våre interne retningslinjer og prosedyrer for oppbevaring. Hvis du ikke lykkes med søknaden din hos oss (eller hvis du sier fra deg stillingen), vil Cargill beholde rekrutteringsinformasjonen din ikke lenger enn nødvendig for den bestemte rekrutteringsprosessen, med mindre du samtykker i en annen varighet for å gjøre det mulig for Cargill å arkivere rekrutteringsinformasjonen, slik at vi kan kontakte deg igjen hvis en annen egnet stilling oppstår.

6. HVOR LAGRER CARGILL REKRUTTERINGSINFORMASJONEN DIN?

Rekrutteringsinformasjon kan overføres til, og oppbevares i, en destinasjon utenfor det opprinnelige landet (inkludert for jobbsøkere i EØS, utenfor EØS) i land som har mindre streng eller ingen personvernlovgivning. Den kan også behandles av ansatte eller våre leverandører i andre jurisdiksjoner som også har mindre streng eller ingen personvernlovgivning.

Når Cargill overfører rekrutteringsinformasjonen din, vil vi ta de trinn som er juridisk påkrevd for å sikre at tilstrekkelige sikkerhetstiltak er på plass for å beskytte rekrutteringsinformasjonen din, og for å sikre at den behandles sikkert og i samsvar med denne meldingen. Hvis du befinner deg i EØS, kan du kontakte oss for en kopi av sikkerhetstiltakene som Cargill har utarbeidet for å beskytte rekrutteringsinformasjonen din og personvernsrettighetene dine i slike tilfeller.

7. UTØVELSE AV DINE RETTIGHETER

Du kan ha rett til å be om tilgang til, korrigering eller sletting av rekrutteringsinformasjonen som Cargill har om deg. Du kan også ha rett til å protestere mot eller begrense visse typer behandling av rekrutteringsinformasjonen din og be om å motta en maskinlesbar kopi av rekrutteringsinformasjonen du har oppgitt til oss.

Alle forespørsler om å utøve en av disse rettighetene vil bli vurdert av oss i hvert enkelt tilfelle. Det kan være situasjoner der Cargill ikke er juridisk pliktig til å overholde forespørselen din, eller på grunn av relevante juridiske unntak oppgitt i gjeldende databeskyttelseslovgivning.

Hvis du oppdager feil i søknaden din som du ønsker å korrigere, eller hvis du ønsker å finne ut mer om saker relatert til denne meldingen, kan du kontakte Global Privacy Office på [email protected] eller

Global Privacy Office
[email protected]
Technology Governance, Risk and Control
9320 Excelsior Blvd
Hopkins MN 55343
USA

Hvis du har bekymringer angående hvordan Cargill har håndtert rekrutteringsinformasjonen din, bør du kontakte oss i første instans. Hvis du fortsatt er misfornøyd, kan du har rett til å klage til din nasjonale datatilsynsmyndighet.