skip to main content

İŞE ALIM BİLGİLERİ BİLDİRİMİ

Güncellenme tarihi: 24.05.2018

Bu Bildirimde Cargill'in iş adayları hakkındaki Kişisel Bilgileri nasıl kullandığı açıklanmaktadır. Bunları, "İşe Alım Bilgiler" olarak adlandırırız. İşe Alım Bilgileriyle ilgili olarak bazı yasal haklarınız da olabilir. Bu Bildirim bunların ne olduğunu da özetlemektedir.

Bu Bildirim, Taleo adındaki üçüncü taraf sistemi, işe alım kurumları, iş kurulları gibi üçüncü taraflar ve posta ve e-posta gibi diğer yollar dahil, Cargill'in kariyer web sitesi aracılığıyla gönderilen iş başvuruları için geçerlidir.

1. CARGILL HANGİ İŞE ALIM BİLGİLERİNİ TOPLAR?

Cargill genellikle yalnızca işe alım sürecinde başvurduğunuz pozisyona yönelik olarak sizi değerlendirmek üzere gereken İşe Alım Bilgilerini toplar.  Bu, aşağıdaki kategorileri içerir:

 • Başvuru bilgileri: Bu bilgiler genelde bize kim olduğunuzu söyler ve becerilerinizin ve belirli pozisyonlara uygunluğunuzun bir resmini oluşturmamıza yardımcı olur. Bu tür bilgiler adınız, iletişim bilgileriniz, mevcut şirketiniz, CV/özgeçmişinizde yer alan bilgileriniz (örn, profesyonel nitelikleriniz, önceki istihdam bilgileriniz ve deneyimleriniz), sosyal medya hesaplarınız ya da kişisel web siteleriniz veya hesaplarınızda bulunan bilgiler (örn, LinkedIn ya da Twitter), dahil olduğunuz iş türü ve projeler hakkında bilgiler ve bize başvurunuzun parçası olarak vermek isteyebileceğiniz diğer bilgileri içerir.
 • İşe alım süreci bilgileri: Bunlar, değerlendirme merkezleri veya mülakattaki performansınız ve referanslarınızın verdiği bilgiler gibi, işe alım sürecinin sonucunda toplanan bilgilerdir.
 • Gelecekteki fırsatlara ilişkin bilgiler: Bunlar, adınız, e-posta adresiniz, konumunuz, uzmanlık alanınız ve ilgilendiğiniz görev türü gibi, Cargill'deki gelecekteki iş fırsatları hakkında sizinle iletişimde kalmamız amacıyla toplanan bilgilerdir.
 • Kariyer web sitesi bilgileri: Bunlar, IP adresiniz gibi, Cargill'in kariyer web sitesini kullanımınızla ilgili bilgilerdir. Bu bilgiler tanımlama bilgileri ve benzer teknoloji kullanarak toplanabilir. Cargill'in tanımlama bilgilerini ve benzer teknolojileri nasıl kullandığı hakkında daha fazla bilgi için Cargill’in Çevrimiçi Gizlilik Bildirimi'ne bakın;
 • Cezai hükümler veya tıbbi bilgiler hakkındaki Kişisel Bilgiler yalnızca yasa tarafından izin verildiğinde alınabilir.

Cargill İşe Alım Bilgilerini genellikle (a) doğrudan sizden (örneğin, başvurunuzun parçası olarak veya işe alım sürecinde bilgi verdiğinizde) ya da (b) üçüncü taraflardan (örneğin, işe alım kuruluşlarından) alır. Cargill, istenen bilgilerin zorunlu mu yoksa isteğe bağlı mı olduğunu belirtecektir. Cargill ayrıca, Cargill'in zorunlu olduğunu belirttiği bilgileri vermemeye karar vermeniz durumundaki sonuçları da açıklayacaktır. Bazı durumlarda bu Cargill'in başvurunuzu işleme alamaması anlamına gelebilir. 

2. CARGILL İŞE ALIM BİLGİLERİNİZLE NE YAPAR?

Cargill'in İşe Alım Bilgilerinizi kullanmasına ilişkin ana amaçları şunlardır:

 • Başvurunuzu Destekleme ve İşleme Alma, örneğin, adaylardan kısa liste oluşturmak ve adayların verdiği referansları ve profesyonel nitelikleri doğrulamak üzere Cargill'in iş özelliklerine karşılama durumunuzu değerlendirebilmesi için.
 • Cargill’in Başvuru Sürecini İyileştirme, örneğin, kariyer web sitesinin kullanıcı dostu olmasını ve uygun ve yardımcı bilgiler içermesini sağlamak için.
 • Güvenlik Yönetimi, örneğin Cargill'e ait tesislerin, varlıkların, bilgilerin, çalışanların ve diğer personelin güvenliğini sağlamak için.
 • Yasalara ve Düzenlemelere Uyumluluk, sağlık ve güvenlik koşullarına ve diğer yasal veya mali yükümlülüklere uyulması ya da bir hukuk davası ya da şirket içi inceleme veya denetimle bağlantılı olarak ve ayrıca eşit fırsatlar incelemesi için.

Cargill, "İstihdam Öncesi Kontroller"e yardımcı olması için, verdiğiniz İşe Alım Bilgilerini doğrulayabilir ve/veya üçüncü taraf kaynaklardan hakkınızda Kişisel Bilgiler toplayabilir. Bu durumda:

 • "İstihdam Öncesi Kontroller"in nasıl gerçekleştirileceğinin açıklaması dahil, İşe Alım Bilgilerinizin hangi yönlerinin doğrulanacağı size önceden söylenecektir.
 • Cezai hükümler hakkındaki bilgiler (toplanmışsa) veya tıbbi bilgiler, yalnızca geçerli kanunlara göre yetkili resmi kaynaklar tarafından toplanacaktır.

Cargill ayrıca geçerli kanunlara uygun olarak, istihdama başlama öncesinde uyuşturucu ve alkol testi yaptırmanızı isteyebilir.

Cargill İşe Alım Bilgilerinizi, yalnızca bunu yapması için yasal dayanağı olduğunda işleyecektir. Genel olarak, Cargill İşe Alım Bilgilerinizi sizinle bir istihdam ilişkisine ya da istihdam sözleşmesine girip girmemeye karar vermede yardımcı olması için işleyecektir. Diğer zamanlarda, Cargill İşe Alım Bilgilerinizi Cargill'in bunu yapmasına onay verdiğiniz için işleyecektir. Bu durumda onayınızı herhangi bir zamanda geri çekebilirsiniz.

Cargill ayrıca İşe Alım Bilgilerinizi, yasal yükümlülüklerine uymak veya bunun yapılması Cargill'in meşru ticari çıkarlarına olduğu için de işleyebilir (örneğin, Cargill'in etkin işe alım süreci yürütebilmesi amacıyla adayları yeterli ayrıntılarla anlamak için gerekli olduğunda).

Cargill cinsiyet, etnik köken ya da fiziksel ya da ruhsal durumlarla ilgili Kişisel Bilgileri, işlemenin yerel yasalara uymak ve/veya fırsat ya da tutum eşitliğinin varlığı veya yokluğunu belirlemek ya da inceleme altında tutmak için gerektiği durumlarda işleyebilir.

3. CARGILL VERİ GİZLİLİĞİ İLKELERİ

Cargill, İşe Alım Bilgileri konusunda aşağıdaki prensiplere uyar:

 • Bu bilgileri dürüstçe ve yasalara uygun bir şekilde işleriz;
 • Bu bilgileri belirli ve makul bir iş amacıyla işleriz ve bu amaca uygun olmayan bir şekilde işlemeyiz;
 • İşlenme amacı bakımından yeterli ve ilgili olan ve aşırı olmayan İşe Alım Bilgilerini kullanırız;
 • Bilgilerin doğru ve, gerektiği ölçüde, güncel olmasını sağlarız;
 • Bu bilgileri, toplanma amacının gerektirdiğinden daha uzun bir süre boyunca kimlik tespitine olanak sağlamayacak bir şekilde saklarız;
 • Bu bilgileri, gerekli teknik ve kurumsal önlemleri alarak, yanlışlıkla veya yasalara aykırı bir şekilde yok edilmeye ya da yanlışlıkla kaybedilmeye, değiştirilmeye, yetkisiz bir şekilde ifşa edilmeye veya erişilmeye karşı koruruz;
 • Bu bilgileri Bireyin haklarına uygun olarak işleriz.

4. İŞE ALIM BİLGİLERİNİZ KİMLERE İFŞA EDİLİR?

(a) Cargill Bünyesinde

Cargill, İşe Alım Bilgilerine erişimi şirkette bu bilgileri "bilmesi gereken" kişilerle sınırlar. Örneğin, Cargill'deki belirli çalışanlar başvurunuzu işleme almak ve işe alım sürecini yönetmek üzere İşe Alım Bilgilerinize erişecektir (bu, Cargill'in Yetenek Kazanım ekibindeki çalışanları ve başvurunuzun başarılı olması durumunda amiriniz olacak çalışanları içerebilir). Ulusal sınırların ötesinde iş yapan global bir şirket olarak, söz konusu "bilmesi gereken kişilerin" bilgilerinizin, Kişisel Bilgiler için herhangi bir koruma sağlamayan veya daha az koruma sağlayan ülkeler dahil olmak üzere başka bir ülkedeki Cargill'e aktarılmasına ihtiyaç duyduğu durumlar olabilir.

Cargill, başka bir Cargill şirketine aktarıldığında EEA’dan gönderilen İşe Alım Bilgilerini korumak üzere uygun önlemleri sağlamak amacıyla “Bağlayıcı Şirket Kuralları” olarak bilinen yasal bir mekanizmayı uygulamaktadır.

(b) Cargill Dışında

Cargill işe alım sürecini gerçekleştirmek ve yönetmek üzere İşe Alım Bilgilerini yetkili Üçüncü Taraf Hizmet sağlayıcılarla paylaşır. Örneğin, Cargill İşe Alım Bilgilerinizi başvurunuzu ve bize verdiğiniz bilgilerin incelemesini ve doğrulamasını gerçekleştirmek amacıyla bu tür hizmet sağlayıcılarla paylaşabilir. Bu, akademik ve profesyonel niteliklerin doğrulanmasını içerir.

Lütfen bazı Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcılarımızın AB-ABD Gizlilik Kalkanı üyeleri olabileceğini unutmayın (bkz. https://www.privacyshield.gov/list). Ayrıca, Cargill uygun olduğunda, EEA’dan aktarılan Kişisel Bilgiler için uygun korumayı diğer şekillerde sağlamayı Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcılara gerekli kılar.

Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcılarımız dışında, genellikle Cargill İstihdam Bilgilerinizi Cargill dışındaki üçüncü taraflara yalnızca şu durumlarda ifşa eder:

 • yasa gerektirdiğinde;
 • polis veya diğer kolluk kuvvetleri tarafından yasal bir yardım talebine cevaben; ve/veya
 • Cargill’in kendi bünyesinde çalışmayan avukatlarından veya üçüncü bir tarafla olan bir davayla bağlantılı olarak yasal tavsiye almak için.

5. CARGILL İŞE ALIM BİLGİLERİNİZİ NE KADAR SÜREYLE SAKLAR?

Cargill İşe Alım Bilgilerinizi şirket içi saklama politikalarımıza ve prosedürlerimize uygun olarak tutar. Bize yaptığınız başvurunun başarısız olması durumunda (veya pozisyonu reddederseniz), uygun başka bir pozisyonun ortaya çıkması durumunda Cargill'in sizinle tekrar iletişim kurabilmek için İşe Alım Bilgilerinizi farklı bir süre için dosyada tutmasını kabul etmediyseniz, Cargill İşe Alım Bilgilerinizi işe alım süreci için gerekli olandan daha uzun süre tutmaz.

6. CARGILL İŞE ALIM BİLGİLERİNİZİ NEREDE DEPOLAR?

İşe Alım Bilgileri, kaynak ülkenin dışındaki, daha az katı veri koruma yasaları bulunan ya da veri koruma yasaları bulunmayan ülkelerdeki bir hedefe (EEA'daki adaylar için EEA dışına dahil olmak üzere) aktarılabilir ve buralarda depolanabilir. Bunlar ayrıca, yine daha az katı veri koruma yasaları bulunan ya da veri koruma yasaları bulunmayan diğer yetki alanlarındaki personel ya da sağlayıcılarımız tarafından işlenebilir.

Cargill'in İşe Alım Bilgilerinizi aktardığı durumlarda, İşe Alım Bilgilerinizi korumak üzere yeterli önlemlerin mevcut olmasını sağlamak ve bunların güvenli şekilde ve bu Bildirime uygun olarak işlendiğinden emin olmak üzere gerekli yasal adımları atarız. EEA içinde bulunuyorsanız, Cargill'in İşe Alım Bilgilerinizi korumak üzere aldığı önlemlerin ve bu koşullardaki gizlilik haklarınızın bir kopyası için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

7. HAKLARINIZI KULLANMA

Cargill'in hakkınızda tuttuğu İşe Alım Bilgilerine erişim, bunların düzeltilmesini ya da silinmesini isteme hakkına sahip olabilirsiniz. Ayrıca İşe Alım Bilgilerinizin bazı işlenme türlerine itiraz etme ya da bunları kısıtlama ve bize verdiğiniz İşe Alım Bilgilerinin makine tarafından okunabilir bir kopyasını almayı isteme hakkına da sahipsiniz.

Bu haklardan birinin kullanılmasın ilişkin tüm istekler ayrı ayrı değerlendirilecektir. Cargill'in isteğinize uymasının yasal olarak gerekli olmadığı ya da geçerli veri koruma yasalarında sağlanan ilgili yasal istisnaların söz konusu olduğu durumlar olabilir.

Başvurunuzda, düzeltmek istediğiniz bir hata fark ederseniz veya bu Bildirimle ilgili herhangi bir konuda daha fazla bilgi edinmek isterseniz, lütfen şu adreslerden Global Gizlilik Ofisi ile iletişime geçin: [email protected] veya

Global Gizlilik Ofisi
[email protected]
Teknoloji Yönetimi, Risk ve Kontrol
9320 Excelsior Blvd
Hopkins MN 55343
ABD

Cargill'in İşe Alım Bilgilerinizi ele alma yöntemiyle ilgili endişeniz varsa önce bizimle iletişime geçmelisiniz. Yine de memnun olmazsanız, ulusal Veri Gizliliği Otoritenize şikayette bulunma hakkına sahip olabilirsiniz.