skip to main content

Home

Supplier Central

Zasoby i Ogłoszenia dla dostawców obsługujących Cargill

O Supplier Central

Cargill codziennie łączy rolników z rynkami, klientów ze składnikami, a ludzi i zwierzęta z niezbędną do życia żywnością w 70 krajach.

Jest to możliwe tylko dzięki silnej współpracy z dostawcami na całym świecie. 

Nasze działania na całym świecie – a także szeroki zakres produkcji – zależą od jakości materiałów, usług, innowacji i spostrzeżeń naszych dostawców. Wspólnie żywimy świat w sposób bezpieczny, odpowiedzialny i zrównoważony.  

 

Różnorodność dostawców

Firma Cargill angażuje się w rozwój i współpracę z różnorodnymi firmami prowadzonymi przez grupy, które w historii nie były dostatecznie reprezentowane.

Zamówienia

Dowiedz się, czym jest zamówienie (PO) i dlaczego jest ono wymagane.

Ariba Network

Platforma oparta na chmurze do zarządzania transakcjami zakupu, w tym: Zamówieniami, Potwierdzeniami Zamówień, Fakturami i nie tylko.

e-Zaopatrzenie

Bezpieczny i przejrzysty kanał pozwalający dostawcom dowiedzieć się więcej na temat potrzeb Cargill w zakresie zaopatrzenia, złożyć ofertę i znaleźć możliwości współpracy.

Portal Sprzedawców Aravo

Firma Cargill wprowadza nowy Portal Dostawców Aravo, aby uprościć proces przyjmowania dostawców. Po otrzymaniu e-maila z zaproszeniem od Aravo, dostawcy mogą korzystać z Portalu Dostawców Aravo, aby zarejestrować się i prowadzić dokumentację związaną z Cargill.

Więcej informacji

Fakturowanie

Wymogi dotyczące przesyłania faktur w celu zapewnienia terminowej płatności.

Zrównoważony rozwój

Sustainability

Zobacz, jak pracujemy nad tym, by odżywiać świat w bezpieczny, odpowiedzialny i zrównoważony sposób

Więcej informacji

Etyka i zgodność z przepisami

Worker

Kodeks postępowania dostawców i Otwarta linia etyki.

Więcej informacji