skip to main content

Home

Cổng thông tin dành cho nhà cung cấp

Tài nguyên và các Thông báo dành cho Nhà cung cấp của Cargill

Cổng thông tin dành cho nhà cung cấp

Trên khắp 70 quốc gia, Cargill làm việc mỗi ngày để kết nối nông dân với thị trường, khách hàng với nguyên liệu, con người và động vật với thực phẩm họ cần để phát triển thịnh vượng.

Điều này chỉ có thể thực hiện được thông qua quan hệ đối tác mạnh mẽ với các nhà cung cấp trên khắp thế giới.

Hoạt động của chúng tôi trên toàn cầu - và phạm vi sản xuất rộng lớn - phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu chất lượng, dịch vụ, đổi mới và hiểu biết sâu sắc từ các đối tác cung cấp của chúng tôi. Cùng nhau, chúng ta nuôi dưỡng thế giới một cách an toàn, có trách nhiệm và bền vững.

Đa dạng nhà cung cấp

Cargill cam kết phát triển và hợp tác với các doanh nghiệp đa dạng

Đơn đặt hàng

Tìm hiểu Đơn đặt hàng là gì và tại sao lại yêu cầu.

Ariba Network

Nền tảng dựa trên đám mây để quản lý các giao dịch mua hàng bao gồm: Đơn đặt hàng, Xác nhận đơn hàng, Hóa đơn và hơn thế nữa.

eSourcing

Một cách an toàn và minh bạch để các nhà cung cấp tìm hiểu thêm về nhu cầu mua sắm của Cargill, gửi đề xuất và tìm cơ hội hợp tác.

Cổng thông tin nhà cung cấp Aravo

Cargill đang giới thiệu Cổng thông tin nhà cung cấp mới từ Aravo để đơn giản hóa quy trình. Sau khi nhận được email mời từ Aravo, các nhà cung cấp có thể sử dụng Cổng thông tin dành cho nhà cung cấp Aravo để đăng ký và duy trì tài liệu của họ với Cargill.

Đọc thêm

Invoicing

Yêu cầu gửi hóa đơn để đảm bảo thanh toán đúng hạn.

Sự bền vững

Sustainability

Xem cách chúng tôi đang làm việc để nuôi dưỡng thế giới theo cách an toàn, có trách nhiệm và bền vững

Đọc thêm

Đạo đức & Tuân thủ

Worker

Đường dây Mở về Quy tắc Ứng xử và Đạo đức dành cho Nhà cung cấp.

Đọc thêm