skip to main content

Portálhasználati feltételek

Frissítve:  2020/03/26

A jelen használati feltételek (a továbbiakban a „Használati Feltételek”) szabályozzák e webhely (a továbbiakban a „Cargill-ügyfélportál”) használatát.  A Cargill-ügyfélportált a Cargill, Incorporated (a továbbiakban a „Cargill”) bocsátja rendelkezésre és üzemelteti.  A jelen Használati Feltételek alkalmazásban az „Ön” arra a magánszemélyre, szervezetre vagy más személyre utal, aki hozzáfér a Cargill-ügyfélportálhoz vagy más módon használja a Cargill-ügyfélportált.

Az Ön hozzájárulása

KÉRJÜK FIGYELMESEN OLVASSA EL A JELEN HASZNÁLATI FELTÉTELEKET. A CARGILL-ÜGYFÉLPORTÁLHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSÉVEL VAGY A CARGILL-ÜGYFÉLPORTÁL HASZNÁLATÁVAL ÖN ELFOGADJA, HOGY ELEGET TESZ A JELEN HASZNÁLATI FELTÉTELEKNEK, ÉS HOGY A JELEN HASZNÁLATI FELTÉTELEKET MAGÁRA NÉZVE KÖTELEZŐNEK ISMERI EL. AMENNYIBEN ÖN NEM ÉRT EGYET A JELEN HASZNÁLATI FELTÉTELEKKEL, NE HASZNÁLJA A CARGILL-ÜGYFÉLPORTÁLT.

A jelen Használati Feltételek módosítása

A Cargill a jelen Használati Feltételeket bármikor azonnali hatállyal módosíthatja a módosított verziónak a Cargill-ügyfélportálon való közzétételével.  Minden ilyen közzététel tartalmazza a módosítás dátumát az oldal tetején.  Az Ön részéről a Cargill-ügyfélportál használata bármely ilyen közzétételt követően az Ön hozzájárulását jelenti a módosított Használati Feltételekhez. Emiatt fontos, hogy Ön rendszeresen ellenőrizze a jelen Használati Feltételek közzétett verzióját.

A Cargill-ügyfélportál minden egyes oldalának alján megtalálható „Használati Feltételek” hivatkozásra kattintva bármikor elolvashatja a jelen Használati Feltételek aktuális verzióját.

A jelszóval védett területekre vonatkozó különleges feltételek

A Cargill-ügyfélportál egyrészt minden látogató számára hozzáférhető területekből, másrészt pedig jelszóval védett területekből áll.  Amennyiben Ön jelszóval védett terület használatához regisztrál, akkor előfordulhat, hogy a jelszóval védett terület használatát szabályozó különös feltételek (négyzet bejelölésével vagy gombra kattintással történő) elfogadására kaphat felkérést. Amennyiben a különös feltételek különböznek a jelen Használati Feltételektől, akkor a jelszóval védett terület Ön általi használata során a különös feltételek kiegészítik vagy módosítják a jelen Használati Feltételeket a különös feltételek témaköreit illetően.  Az említett különös feltételek szerinti módosítások kivételével, a jelen Használati Feltételek a Cargill-ügyfélportál minden területén érvényesek.

A következő feltételek kizárólag a Cargill-ügyfélportál jelszóval védett területeire vonatkoznak:

  • Ön kijelenti és szavatolja, hogy az Ön által a regisztráció során és egyébként megadott adatok valósak, pontosak és nem félrevezetők.
  • Ön vállalja, hogy az Ön Felhasználói azonosítóját és a jelszavát kizárólag a jelszóval védett területekhez való hozzáférésre használja, és semmilyen más célra nem. 
  • Ön vállalja, hogy az Ön jelszavát mindig titokban tartja, az Ön jelszavát nem közli mással, illetve nem engedélyezi másnak az Önjelszavának használatát, valamint megakadályozza az Ön Felhasználói azonosítójának és jelszavának jogosulatlan használatát.
  • Ön nem ruházhatja át és nem engedményezheti másra az Ön Felhasználói azonosítóját és jelszavát. Minden olyan személy cselekménye vagy mulasztása, akivel Ön közölte az Ön jelszavát, az Ön által elkövetett cselekménynek vagy mulasztásnak minősül. 
  • Köteles haladéktalanul értesíteni a Cargillt, ha Ön azt vélelmezi, hogy valaki más fér hozzá az Ön Felhasználói azonosítójához, illetve jelszavához. 
  • A Cargill-ügyfélportál Ön általi használatára való jogosultságának lejártát vagy megszűnését követően Ön a továbbiakban nem használhatja a jelszavát, és köteles törölni az Ön nyilvántartásaiból. 
  • A Cargill az Ön jelszavát és Felhasználói azonosítóját bármikor, saját belátása szerint megváltoztathatja. 
  • Köteles haladéktalanul értesíteni a Cargillt, ha olyan információt kap a Cargill-ügyfélportálon keresztül, amelyhez nem szabadna hozzáférnie.
  • Nem terjeszthet vagy közölhet a jelszóval védett területen keresztül az Ön rendelkezésére bocsátott információt vagy adatot (kivéve, ha az ilyen információ vagy adat más módon nyilvánosan rendelkezésre áll), valamint tudomásul veszi, hogy a Cargill-ügyfélportál jelszóval védett területein lévő tartalmak a Cargill számára kereskedelmi szempontból érzékenyek és bizalmasak lehetnek.

Ezek a feltételek a Cargill számára lényegesek a Cargill-ügyfélportál jelszóval védett területeinek rendelkezésre bocsátásakor.  Ha Ön megsérti ezen feltételek bármelyikét, a Cargill törölheti vagy korlátozhatja az Ön Cargill-ügyfélportálhoz való hozzáférését vagy használati jogosultságát, így többek között felfüggesztheti vagy megszüntetheti az Ön felhasználói regisztrációját.

Az Ön nyilatkozatai

Amennyiben Ön valamely társaság nevében fér hozzá a Cargill-ügyfélportálhoz vagy használja a Cargill-ügyfélportált, Ön kijelenti, hogy Ön azon képviselt társaság részéről, amelyet Ön megjelöl, felhatalmazással rendelkezik a Cargill-ügyfélportál használatához, továbbá mind Ön, mind a társaság elfogadta a jelen Használati Feltételeket, valamint rendelkeznek minden olyan felhatalmazással és beleegyezéssel, amely a Cargill-ügyfélportál használatához szükséges.

Ön kijelenti, hogy a Cargill-ügyfélportálon keresztül kezdeményezett minden üzleti tranzakció során betartja a legmagasabb szintű integritási előírásokat.

Ön kijelenti, hogy nem vesz részt a Cargill-ügyfélportálra nézve káros tevékenységben (pl.: vírusok, trójaiak, férgek vagy egyéb kártékony tartalmak bejuttatásában).

Ön kijelenti, hogy nem próbál jogosulatlanul hozzáférni a Cargill-ügyfélportálhoz, a Cargill-ügyfélportált tároló szerverhez, illetve semmilyen, a Cargill-ügyfélportállal összeköttetésben álló szerverhez, számítógéphez vagy adatbázishoz.

Visszajelzés

A Cargill szívesen fogadja az Ön megjegyzéseit, visszajelzéseit, javaslatait és egyéb üzeneteit (a továbbiakban együttesen mint „Visszajelzés”).  Ugyanakkor a Visszajelzés beküldése az adott Visszajelzéshez világszerte fűződő minden jognak, jogcímnek és érdekeltségnek a Cargillra való átruházását jelenti (beleértve minden szerzői jogot és más szellemi tulajdonjogot), valamint a Visszajelzés a Cargill kizárólagos tulajdonává válik.  Így ennek következtében a Cargill például jogosulttá válik bármely Visszajelzés gyakorlásának korlátozására, hasznosítására, készítésére, felhasználására, másolására, hozzáférhetővé tételére, megjelenítésére vagy nyilvános bemutatására, terjesztésére, fejlesztésére és módosítására, bármilyen célból, korlátozás és Önnek járó ellentételezés nélkül. Ezért ne küldjön a Cargillnak olyan Visszajelzést, amelyet Ön nem kíván a Cargillra átruházni.

A Cargill Online Adatvédelmi Szabályzata

A Cargill Online Adatvédelmi Szabályzata ismerteti, hogy milyen módon védi a Cargill az Ön személyes adatait, amikor Ön a Cargill-ügyfélportált használja. Az Online Adatvédelmi Szabályzat megtekintéséhez kattintson ide. A Cargill Online Adatvédelmi Szabályzata a jelen Használati Feltételek részét képezi, és ilyen módon elválaszthatatlan a jelen Használati Feltételektől.

Tulajdonjog és engedélyek

A Cargill-ügyfélportálhoz fűződő minden joggal, jogcímmel és érdekeltséggel a Cargill vagy a licenciát adó felek rendelkeznek.  A Cargill-ügyfélportálon keresztül rendelkezésre bocsátott szöveg, fénykép, kép, illusztráció, grafika, audio-, video- és audio-videoklip, valamint egyéb adat és anyag (a továbbiakban együttesen a „Tartalom”) védjegyoltalom, szolgáltatási védjegyoltalom, a termék összképének (trade dress) oltalma, szerzői jogi védelem, szabadalmi oltalom, üzleti titok védelme és egyéb szellemi tulajdonjogi oltalom alatt áll.  A fentiek korlátozása nélkül, a Portál Tartalma a nemzetközi szerzői jogi jogszabályok és szerződések értelmében a Cargill tulajdonában álló, együttesen létrehozott műnek minősül. A Cargill rendelkezik a Tartalom kiválasztásához, összehangolásához, elrendezéséhez és fejlesztéséhez fűződő szerzői joggal. A jelen Használati Feltételek egyetlen rendelkezése sem ruház át semmilyen, a Tartalomhoz fűződő jogot, jogcímet és érdekeltséget.

A Cargill korlátozott engedélyt ad Önnek minden olyan Tartalom megtekintésére, letöltésére és kinyomtatására, amelyhez a jelen Használati Feltételeknek megfelelően hozzáférést kapott, kizárólag belső üzleti használatra vagy saját, személyes, nem kereskedelmi célú felhasználásra.  Erre az engedélyre a következő feltételek vonatkoznak: (1) Ön a Tartalomból nem távolít el, nem módosít vagy tesz felismerhetetlenné semmilyen szerzői jogra vagy védjegyre vonatkozó, illetve egyéb tulajdonosi nyilatkozatot, (2) Ön betartja az összes alkalmazandó jogszabályt, szabályt és előírást, valamint (3) Ön a Tartalomra emberi felhasználóként tesz szert (nem adatbányászat, robotok vagy más automatikus adatgyűjtési vagy -kivonási módszerek révén).  A Cargill bármikor – értesítés nélkül, az ok megjelölésével vagy anélkül – visszavonhatja ezt az engedélyt.  A Cargill fenntart a Tartalomhoz fűződő minden egyéb jogot, továbbá Ön kijelenti, hogy a Tartalom részeit a Cargill előzetes írásbeli engedélye nélkül nem másolja le, nem terjeszti, nyilvánosan nem mutatja be és nem jeleníti meg, nem készít azokból származékos munkákat, nem sugározza, nem hasznosítja és nem használja fel azokat, illetve mindezekre nem ad engedélyt mások számára sem. 

Védjegyek

A Cargill-ügyfélportálon használt vagy megjelenített védjegyek és szolgáltatási védjegyek (a továbbiakban a „Védjegyek”) a Cargill tagjai, leányvállalatai, vagy harmadik személyek lajstromozott vagy nem lajstromozott védjegyei. A Cargill vagy a védjegytulajdonos előzetes, kifejezett, írásbeli engedélye nélkül Ön nem használhatja a Cargill-ügyfélportálon használt vagy megjelenített Védjegyeket.

Hivatkozások

A Cargill-ügyfélportál hivatkozhat más harmadik felek tulajdonában álló webhelyekre.  A harmadik fél webhelyére mutató hivatkozás nem jelenti a harmadik fél webhelyének támogatását.   A Cargill nem tartozik felelősséggel az ilyen harmadik felek vagy weboldalaik tevékenységeiért, termékeiért vagy tartalmáért.  Önre nézve kötelezőek lehetnek azoknak a weboldalaknak a felhasználási feltételei.  Ha úgy dönt, hogy ilyen hivatkozott weboldalt nyit meg, akkor ezt a saját felelősségére teszi.

A Cargill-ügyfélportál a Cargill vagy a Cargill társult vállalkozásainak tulajdonában lévő webhelyekre mutató hivatkozásokat is tartalmazhat.  Az ilyen webhelyek használati feltételei különböznek a jelen Használati Feltételektől.  Mielőtt bármilyen más webhelyet használna, olvassa el az adott webhely használati feltételeit.

Tartalom feltöltése

Amennyiben Ön olyan funkciót használ, amely az Ön számára lehetővé teszi tartalom feltöltését a Cargill-ügyfélportálra, vagy hogy kapcsolatba lépjen a Cargill-ügyfélportál más felhasználóival, akkor az Ön számára tilosak a következők: (i) a vonatkozó helyi, nemzeti vagy nemzetközi jogszabályok vagy előírások megsértése; (ii)  a jogellenes vagy visszaélésre alkalmas cél vagy eredmény elérésére való törekvés; (iii) illegális, sértő, rágalmazó, obszcén, jogsértő, fenyegető, hamis, félrevezető vagy egyéb módon nem megfelelő tartalmak feltöltése; valamint (iv)  minden olyan vírus vagy programhiba, illetve egyéb kártékony tartalom feltöltése, amely károsíthatja vagy megzavarhatja a Cargill-ügyfélportált vagy a Cargill rendszereit. Ön szavatolja, hogy minden ilyen hozzájárulás megfelel ezeknek az előírásoknak, továbbá Ön felelősséggel tartozik a Cargill felé, és köteles helytállni a Cargill-lal szemben ezen szavatosság mindennemű megszegése esetén. A Cargill jogosult eltávolítani az Ön Cargill-ügyfélportálon tett bejegyzését, amennyiben – a Cargill véleménye szerint – az Ön bejegyzése nem felel meg ezeknek az előírásoknak. Ön felel az Ön által feltöltött tartalmak biztonsági mentéséért.

Felelősségkizárások 

A CARGILL-ÜGYFÉLPORTÁLT A CARGILL MINDENNEMŰ SZAVATOSSÁG VÁLLALÁSA NÉLKÜL BOCSÁTJA RENDELKEZÉSRE, ÚGY, HOGY AZZAL KAPCSOLATBAN MINDEN FELELŐSSÉGET ÉS SZAVATOSSÁGI JOGOT KIZÁR. A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN A CARGILL, A LEÁNYVÁLLALATAI ÉS EZEK VEZETŐI, TISZTVISELŐI, MUNKAVÁLLALÓI, MEGBÍZOTTJAI, LICENCIÁT ADÓ FELEI ÉS SZOLGÁLTATÓI KIFEJEZETTEN LEMONDANAK MINDEN – AKÁR KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS, AKÁR JOGSZABÁLYON ALAPULÓ – FELELŐSSÉGRŐL ÉS SZAVATOSSÁGI JOGRÓL A KÖVETKEZŐK VONATKOZÁSÁBAN: (1) A CARGILL-ÜGYFÉLPORTÁL; (2) A CARGILL-ÜGYFÉLPORTÁLON KERESZTÜL HOZZÁFÉRHETŐ TARTALOM, TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK; (3) A CARGILL-ÜGYFÉLPORTÁL ÖN ÁLTALI HASZNÁLATA; ÉS (3) MINDEN WEBHELY, AMELYHEZ A CARGILL-ÜGYFÉLPORTÁL KAPCSOLÓDIK. AZ ELŐZŐEKBEN FOGLALT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL, A CARGILL, A LEÁNYVÁLLALATAI ÉS EZEK VEZETŐI, TISZTVISELŐI, MUNKAVÁLLALÓI, MEGBÍZOTTJAI, LICENCIÁT ADÓ FELEI ÉS SZOLGÁLTATÓI LEMONDANAK MINDEN FELELŐSSÉGRŐL ÉS SZAVATOSSÁGI JOGRÓL, AMELY (A) A KERESKEDELMI MEGFELELŐSÉGRE, A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, A JOGCÍMRE ÉS A JOGSÉRTÉS HIÁNYÁRA VONATKOZIK; (B) AZ ÜZLETKÖTÉSBŐL VAGY A TELJESÍTÉS FOLYAMATÁBÓL SZÁRMAZIK; (C) A CARGILL-ÜGYFÉLPORTÁL VAGY A CARGILL RENDSZEREINEK BIZTONSÁGÁVAL KAPCSOLATOS; (D) ARRA VONATKOZIK, HOGY A TARTALOM PONTOS, TELJES, AKTUÁLIS, RELEVÁNS ÉS MEGBÍZHATÓ; ILLETVE (E) ARRA VONATKOZIK, HOGY A CARGILL-ÜGYFÉLPORTÁL ÖN ÁLTALI HASZNÁLATA ZAVARTALAN ÉS HIBAMENTES LESZ.

Egyes jogrendszerek nem engedik meg bizonyos garanciák korlátozását, ezért előfordulhat, hogy egyes felelősségkizárások nem vonatkoznak Önre.

Felelősségkorlátozások

A CARGILL, ILLETVE A LEÁNYVÁLLALATAI ÉS EZEK VEZETŐI, TISZTVISELŐI, MUNKAVÁLLALÓI, MEGBÍZOTTJAI, LICENCIÁT ADÓ FELEI ÉS SZOLGÁLTATÓI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐSEK SEM ÖNNEL, SEM VALAMELY HARMADIK FÉLLEL SZEMBEN SEMMILYEN KÖZVETETT, BÜNTETŐ JELLEGŰ, SPECIÁLIS, KIVÉTELES VAGY KÖVETKEZMÉNYES VESZTESÉGÉRT VAGY KÁRÉRT (BELEÉRTVE AZ ELMARADT HASZNOT, BEVÉTELT, MEGTAKARÍTÁST, ADATVESZTÉST, ILLETVE A JÓ HÍRNÉV SÉRELMÉT), AMELY A CARGILL-ÜGYFÉLPORTÁLHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSBŐL, A CARGILL-ÜGYFÉLPORTÁL HASZNÁLATÁBÓL, VAGY NEM HASZNÁLHATÓSÁGÁBÓL ERED, ILLETVE EZEKKEL KAPCSOLATOS, VAGY BÁRMELY – A CARGILL-ÜGYFÉLPORTÁLON KERESZTÜL HOZZÁFÉRHETŐVÉ TETT – TARTALOMMAL, TERMÉKKEL VAGY SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS.

A CARGILL, ILLETVE A CARGILL LEÁNYVÁLLALATAI ÉS EZEK VEZETŐI, TISZTVISELŐI, MUNKAVÁLLALÓI, MEGBÍZOTTJAI, LICENCIÁT ADÓ FELEI ÉS SZOLGÁLTATÓI SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELŐSEK A JELEN HASZNÁLATI FELTÉTELEK ALAPJÁN ÖSSZESÍTVE 100,00 USD ÖSSZEGET MEGHALADÓ MÉRTÉKŰ KÁRTÉRÍTÉSI IGÉNYÉRT, ÖNNEL ILLETVE ÖNÖN KERESZTÜL SEMMILYEN HARMADIK FÉLLEL SZEMBEN, SEMMILYEN – A CARGILL-ÜGYFÉLPORTÁLBÓL EREDŐ VAGY AZZAL KAPCSOLATBAN FELMERÜLŐ – OK MIATT.

MINDEN EGYES ELŐZŐEKBEN EMLÍTETT FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN ALKALMAZANDÓ, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZ ÁLLÍTÓLAGOS FELELŐSSÉG SZERZŐDÉSEN, GONDATLANSÁGON VAGY SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁSON, SZIGORÚ FELELŐSSÉGEN VAGY MÁS JOGALAPON ALAPUL, MÉG ABBAN AZ ESETBEN IS, HA A CARGILL FELHATALMAZOTT KÉPVISELŐJE VAGY VALAMELY LEÁNYVÁLLALATA, LICENCIÁT ADÓ FELE VAGY SZOLGÁLTATÓJA ÉRTESÜLT VAGY ÉRTESÜLNIE KELLETT VOLNA AZ ILYEN KÁROKOZÁS LEHETŐSÉGÉRŐL, VALAMINT ELTEKINTVE MÁS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK EREDMÉNYÉTŐL ÉS HATÉKONYSÁGÁTÓL.

Egyes jogrendszerek nem engedik bizonyos típusú károk esetében a felelősség kizárását. Ennek megfelelően előfordulhat, egyes fenti felelősségkorlátozások nem vonatkoznak Önre.

Megszüntetés és módosítás

A Cargill bármikor, értesítés nélkül, teljesen vagy részben, megszüntetheti vagy módosíthatja a Cargill-ügyfélportált (beleértve annak Tartalmát is).

Egyéb rendelkezések

Értelmezés.  A jelen Használati Feltételek alkalmazásában a „beleértve” kifejezés a „beleértve, többek között” jelentéssel bír.

Joglemondások.  Amennyiben a Cargill nem követeli a jelen Használati Feltételek valamely rendelkezésének teljesítését, illetve amennyiben a jelen Használati Feltételek által biztosított valamely jogát nem gyakorolja, az nem tekinthető az adott rendelkezésről vagy az adott jogról való lemondásnak. Minden joglemondást írásba kell foglalni. Az írásbeli joglemondás kifejezetten ezzel ellentétes nyilatkozatának kivételével, a Cargill egyetlen – a jelen Használati Feltételek bármely rendelkezése vagy az itt biztosított bármely jog megsértésével kapcsolatos – joglemondása sem értelmezhető az adott rendelkezés folyamatos vagy későbbi megsértésével kapcsolatos joglemondásnak, magáról a rendelkezésről való joglemondásnak, valamint a jelen Használati Feltételek szerinti valamely jogról való lemondásnak.

Részleges érvényesség.  Amennyiben a jelen Használati Feltételek valamely rendelkezését  egy joghatósággal és megfelelő hatáskörrel rendelkező bíróság a jogszabályokkal ellentétesnek ítéli, úgy ezt a rendelkezést úgy kell megváltoztatni és értelmezni, hogy az eredeti rendelkezés céljait a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben elérje, míg a jelen Használati Feltételek további rendelkezései teljes mértékben hatályban maradnak.

Irányadó jog.  A jelen Használati Feltételek tekintetében Minnesota állam és az Amerikai Egyesült Államok szövetségi jogszabályai az irányadók, az Ön tartózkodási helye szerinti jogszabályok azon rendelkezéseinek sérelme nélkül, amelyektől nem lehet szerződésben eltérni, a kollíziós jog alapelveinek figyelmen kívül hagyásával, tekintettel arra, hogy ezeket a jogszabályokat a Minnesota állam területén kötött és teljes egészében ott teljesítendő, Minnesota állam lakosai közötti megállapodásokra kell alkalmazni. 

Joghatósági kérdések.  A Cargill-ügyfélportál irányítása és üzemeltetése az Amerikai Egyesült Államokból történik, és a Cargill nem szándékozik a használatot az Amerikai Egyesült Államok jogszabályain kívüli egyéb igazságszolgáltatási rendszer vagy jogszabályok hatálya alá vonni.  Előfordulhat, hogy az Amerikai Egyesült Államokon kívüli egyes joghatóságokban a Cargill-ügyfélportál használata nem helyénvaló, illetve nem áll rendelkezésre használatra a Cargill-ügyfélportál. Ön köteles az Ön saját költségén, a jelen megállapodás időtartama alatt minden jóváhagyást, licenciát, engedélyt és egyéb felhatalmazást beszerezni és érvényben tartani annak érdekében, hogy hozzáférhessen a Cargill-ügyfélportálhoz, és használhassa a Cargill-ügyfélportált. A jelen Használati Feltételeken alapuló vagy ezekkel kapcsolatos keresetet vagy eljárást Ön kizárólag a Minnesota állambeli Hennepin megyei állami vagy szövetségi bíróságon indíthat a Cargill ellen. Ön ezúton visszavonhatatlanul elfogadja az említett bíróságok személyekre vonatkozó joghatóságát, amelynek aláveti magát minden – a jelen Használati Feltételek alapján – benyújtott követelése tekintetében.

A teljes megállapodás.  A Cargill-ügyfélportál tekintetében a jelen Használati Feltételek képezik az Ön és a Cargill közötti teljes megállapodást, továbbá hatályon kívül helyezik az ebben a vonatkozásban az Ön és a Cargill közötti korábbi szóban, írásban vagy elektronikus úton történt kommunikációt, tárgyalást és megállapodást.

Kapcsolat

Ha kérdése van, illetve értesítést vagy visszajelzést kíván adni a jelen Használati Feltételek alapján, akkor:

Küldjön e-mailt a következő címre: [email protected]

Küldjön levelet a következő címünkre:

Cargill Customer Portal Terms of Use Inquiries
Cargill Corporate Affairs #50
Cargill, Incorporated
PO Box 9300
Minneapolis, MN  55440-9300