Bruksvilkår for portalen

Oppdatert:  03/26/2020

Disse vilkårene for bruk («bruksvilkår») styrer bruken av dette nettstedet («Cargill-kundeportalen»).  Cargill-kundeportalen leveres og drives av Cargill, Incorporated («Cargill», «vi», «oss» eller «vår»).  I dette dokumentet brukes «du» og «din» om enkeltpersonen, enheten eller en annen person som har tilgang til eller på annen måte benytter Cargill-kundeportalen.

Ditt samtykke

LES NØYE GJENNOM DISSE BRUKSVILKÅRENE. VED Å BESØKE ELLER BRUKE CARGILL-KUNDEPORTALEN SAMTYKKER DU I Å OVERHOLDE OG VÆRE UNDERLAGT DISSE BRUKSVILKÅRENE. HVIS DU IKKE GODTAR DISSE BRUKSVILKÅRENE, MÅ DU IKKE BRUKE CARGILL-KUNDEPORTALEN.

Revisjoner av disse bruksvilkårene

Vi kan når som helst revidere disse bruksvilkårene med umiddelbar virkning ved å publisere en revidert versjon på Cargill-kundeportalen.  Hver slik publisering inkluderer revisjonsdatoen øverst på denne siden.  Hvis du bruker Cargill-kundeportalen etter en slik publisering, gjelder dette som ditt samtykke til de reviderte bruksvilkårene. Derfor er det viktig at du jevnlig gjennomgår den publiserte versjonen av disse bruksvilkårene.

Du kan når som helst få tilgang til den nåværende versjonen av disse bruksvilkårene ved å klikke på koblingen «Bruksvilkår» nederst på enhver side i Cargill-kundeportalen.

Spesielle vilkår for passordbeskyttede områder

Cargill-kundeportalen inkluderer områder som er åpne for alle besøkende, og passordbeskyttede områder.  Hvis du registrerer deg for å bruke et passordbeskyttet område, kan du bli bedt om å samtykke (ved å merke av i boks eller klikke på en knapp) til spesielle vilkår som styrer bruken din av det passordbeskyttede området. Hvis disse spesielle vilkårene avviker fra disse bruksvilkårene, vil disse spesielle vilkårene utfylle eller endre disse bruksvilkårene med hensyn til emnene i de spesielle vilkårene for din bruk av det passordbeskyttede området.  Med unntak av det som er endret av de spesielle vilkårene, gjelder disse bruksvilkårene for alle områder i Cargill-kundeportalen.

Følgende vilkår gjelder kun for passordbeskyttede områder i Cargill-kundeportalen:

  • Du bekrefter og garanterer at informasjonen som du oppgir som en del av registreringsprosessen, og på annen måte, er sann, korrekt og ikke villedende.
  • Du skal kun bruke bruker-ID-en og passordet ditt for å få tilgang til de passordbeskyttede områdene du har tilgang til, og ikke til andre formål. 
  • Du skal oppbevare passordet ditt konfidensielt til enhver tid, ikke avsløre passordet ditt eller tillate andre å bruke passordet ditt, samt forhindre uautorisert bruk av bruker-ID-en og passordet ditt.
  • Du skal ikke overføre eller tildele bruker-ID-en og passordet ditt en tredjepart. Enhver handling eller forsømmelse der du har opplyst noen om passordet ditt, blir behandlet som om du hadde begått handlingen eller forsømmelsen selv. 
  • Du skal varsle Cargill umiddelbart hvis du mistenker at noen andre har tilgang til bruker-ID-en og passordet ditt. 
  • Du skal slutte å bruke og slette passordet fra alle registrene dine når bruken din av Cargill-kundeportalen utløper eller opphører. 
  • Cargill kan når som helst endre passordet og bruker-ID-en din etter eget forgodtbefinnende. 
  • Du skal varsle Cargill umiddelbart hvis du mottar informasjon gjennom Cargill-kundeportalen som du ikke skal ha tilgang til.
  • Du skal ikke spre eller avsløre informasjon eller data som gis til deg gjennom et passordbeskyttet område (med mindre det er offentlig tilgjengelig), og erkjenne at materialet som finnes på de passordbeskyttede områdene i Cargill-kundeportalen, kan være kommersielt sensitivt og konfidensielt for Cargill.

Disse vilkårene og betingelsene er vesentlige for at Cargill skal tilby deg tilgang til passordbeskyttede områdene i Cargill-kundeportalen.  Cargill kan avbryte eller begrense tilgangen din til eller bruken av Cargill-kundeportalen, inkludert å suspendere eller avslutte brukerregistreringen din, hvis du bryter noen av disse vilkårene og betingelsene.

Dine representasjoner

Hvis du har tilgang til eller bruker Cargill-kundeportalen på vegne av et selskap, representerer du at du er autorisert til å bruke Cargill-kundeportalen på vegne av selskapet du angir at du representerer, og at både du og selskapet har samtykket i disse bruksvilkårene og har alle fullmakter og samtykker som kreves for å bruke Cargill-kundeportalen.

Du bekrefter at du vil opprettholde de høyeste standarder for integritet i alle forretningstransaksjoner som er igangsatt via Cargill-kundeportalen.

Du bekrefter at du ikke skal involvere deg i aktivitet som er skadelig for Cargill-kundeportalen (f.eks. innføring av virus, trojanske hester, ormer, eller andre skadelige materialer).

Du bekrefter at du ikke skal forsøke å få uautorisert tilgang til Cargill-kundeportalen, serveren som Cargill-kundeportalen er lagret på, eller andre servere, datamaskiner eller databaser som er tilknyttet Cargill-kundeportalen.

Tilbakemelding

Vi tar gjerne imot kommentarer, tilbakemeldinger, forslag og annen kommunikasjon (samlet kalt «tilbakemelding»).  Innsending av tilbakemelding vil imidlertid utgjøre en tildeling til oss av alle verdensomspennende rettigheter, eierskap og interesser i denne tilbakemeldingen, inkludert alle opphavsretter og andre immaterielle rettigheter, og tilbakemeldingen vil være vår eksklusive eiendom.  Som et resultat av dette vil vi for eksempel ha rett til å redusere, praktisere, utnytte, lage, bruke, kopiere, avsløre, vise eller utføre offentlig, distribuere, forbedre og modifisere tilbakemeldinger til alle formål, uten begrensning og uten å kompensere deg. Av denne grunnen må du ikke sende oss tilbakemeldinger som du ikke ønsker å tildele oss rettighetene til.

Våre retningslinjer for personvern på nett

Våre retningslinjer for personvern på nett beskriver hvordan vi beskytter personvernet ditt når du bruker Cargill-kundeportalen. Klikk her for å se retningslinjene våre for personvern på nett. Våre retningslinjer for personvern på nett er en del av og innarbeides herved i disse bruksvilkårene.

Eierskap og lisens

Cargill eller dennes lisensgivere eier alle rettigheter, eiendomsretter og interesser i Cargill-kundeportalen.  Tekst, fotografier, bilder, illustrasjoner, grafikk, lyd, video og audiovisuelle klipp og andre data og materialer som leveres gjennom Cargill-kundeportalen (samlet kalt «innholdet»), er beskyttet under varemerke, tjenestemerke, presentasjonsrett, opphavsrett, patent, forretningshemmelighet og andre lover om immateriell eiendom.  Uten å begrense det ovennevnte er innholdet i portalen et kollektivt arbeid eid av Cargill i henhold til amerikanske og internasjonale lover om opphavsrett og avtaler. Cargill eier opphavsretten i utvalget, koordinasjonen, ordningen og forbedringen av innholdet. Ingenting i disse bruksvilkårene overfører rett, eiendomsrett eller interesse av innhold.

Vi gir deg herved en begrenset lisens til å vise, laste ned og skrive ut kopier av alt innhold som du har fått tilgang til, i henhold til disse bruksvilkårene utelukkende for din interne bedriftsbruk eller for din egen personlige, ikke-kommersielle bruk.  Den lisensen er gitt på betingelse av at (1) du ikke fjerner, endrer eller skjuler opphavsrett, varemerker eller andre proprietære merknader fra innholdet, (2) du overholder alle gjeldende lover, vedtekter og forskrifter, og (3) du innhenter innholdet som en menneskelig bruker (ikke gjennom dataminering, roboter eller andre automatiserte datainnsamlings- eller utpakkingsmetoder).  Cargill kan tilbakekalle lisensen når som helst uten varsel og med eller uten grunn.  Cargill forbeholder seg alle andre rettigheter i innholdet, og du samtykker i at du ikke skal kopiere, distribuere, utføre eller vise offentlig, utarbeide bearbeidelser basert på, kringkaste, utnytte eller bruke av noen del av innholdet eller tillate andre å gjøre dette, uten skriftlig tillatelse fra oss. 

Varemerker

Varemerker og tjenestemerker som brukes eller vises på Cargill-kundeportalen («varemerker»), er registrerte og uregistrerte varemerker for medlemmer av Cargill, dennes tilknyttede selskaper eller tredjeparter. Du kan ikke bruke varemerker som vises på Cargill-kundeportalen, uten tidligere, uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Cargill eller varemerkeeieren.

Koblinger

Cargill-kundeportalen kan inneholde koblinger til andre nettsteder som eies av tredjeparter.  En kobling til en tredjeparts nettsted er ikke en anbefaling av dette tredjepartsnettstedet.   Vi er ikke ansvarlige for handlingene, produktene eller innholdet til disse tredjepartene eller på nettsidene deres.  Du kan være bundet av bruksvilkårene til disse nettstedene.  Hvis du bestemmer deg for å bruke slike koblede nettsteder, gjør du dette på egen risiko.

Cargill-kundeportalen kan også inneholde koblinger til andre nettsteder som eies av Cargill eller våre tilknyttede selskaper.  Bruksvilkårene for disse nettstedene er forskjellig fra disse bruksvilkårene.  Før du bruker et annet nettsted, bør du se gjennom bruksvilkårene for det aktuelle nettstedet.

Laste opp innhold

Når du bruker en funksjon som gjør det mulig for deg å laste opp innhold til Cargill-kundeportalen eller ta kontakt med andre brukere av Cargill-kundeportalen, må du ikke: (i) bryte noen gjeldende lokale, nasjonale eller internasjonale lover eller forskrifter; (ii) forårsake ulovlige handlinger eller handlinger til svindelformål eller effekt; (iii) sende innhold som er ulovlig, fornærmende, ærekrenkende, uanstendig, rettskrenkende, truende, falsk, villedende eller på annen måte upassende; eller (iv) sende virus ellerfeil eller annet skadelig innhold som kan skade eller skape avbrudd i Cargill-kundeportalen eller Cargills systemer. Du garanterer at alle slike bidrag overholder disse standardene, og du holdes ansvarlig overfor Cargill og holder Cargill skadesløs ved brudd på denne garantien. Vi har rett til å fjerne alle innlegg du publiserer på Cargill-kundeportalen, hvis , innlegget ditt etter vår mening ikke overholder disse standardene. Du er ansvarlig for å sikkerhetskopiere innholdet ditt.

Ansvarsfraskrivelser

CARGILL-KUNDEPORTALEN LEVERES «SOM DEN ER» OG «SOM TILGJENGELIG», UTEN REPRESENTASJONER ELLER GARANTIER AV NOE SLAG. I FULLT OMFANG TILLATT AV LOVEN, FRASKRIVER CARGILL, DENNES TILKNYTTEDE SELSKAPER SAMT DENNES OG DERES RESPEKTIVE LEDERE, STYREMEDLEMMER, ANSATTE, AGENTER, LISENSGIVERE OG TJENESTELEVERANDØRER SEG UTTRYKKELIG ALLE REPRESENTASJONER OG GARANTIER AV NOE SLAG, BÅDE UTTRYKTE, IMPLISITTE ELLER LOVBESTEMTE, MED HENSYN TIL (1) CARGILL-KUNDEPORTALEN; (2) INNHOLDET, PRODUKTENE OG TJENESTENE SOM ER TILGJENGELIG GJENNOM CARGILL-KUNDEPORTALEN; (3) DIN BRUK AV CARGILL-KUNDEPORTALEN; OG (3) ALLE NETTSTEDER SOM CARGILL-KUNDEPORTALEN ER KOBLET TIL. UTEN Å BEGRENSE DET GENERELLE I DET OVENNEVNTE FRASKRIVER CARGILL, DENNES TILKNYTTEDE SELSKAPER SAMT DENNES OG DERES RESPEKTIVE LEDERE, STYREMEDLEMMER, ANSATTE, AGENTER, LISENSGIVERE OG TJENESTELEVERANDØRER SEG ALLE REPRESENTASJONER OG GARANTIER (A) OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL, EIENDOMSRETT OG IKKE-KRENKELSE; (B) SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV HÅNDTERING ELLER I LØPET AV UTFØRELSE; (C) NÅR DET GJELDER SIKKERHETEN TIL CARGILL-KUNDEPORTALEN ELLER CARGILL-SYSTEMENE; (D) AT INNHOLDET ER NØYAKTIG, KOMPLETT, GJELDENDE, RELEVANT ELLER PÅLITELIG; ELLER (E) AT DIN BRUK AV CARGILL-KUNDEPORTALEN ER UAVBRUTT ELLER UTEN FEIL.

Enkelte jurisdiksjoner tillater ikke begrensningen av visse garantier. Derfor kan det hende at noen av disse ansvarsfraskrivelsene ikke gjelder for deg.

Ansvarsbegrensning

IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER SKAL CARGILL, DENNES TILKNYTTEDE SELSKAPER ELLER DERES RESPEKTIVE LEDERE, STYREMEDLEMMER, ANSATTE, AGENTER, LISENSGIVERE OG TJENESTELEVERANDØRER VÆRE ANSVARLIG OVERFOR DEG ELLER EN TREDJEPART FOR EVENTUELLE INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, EKSEMPLARISKE ELLER FØLGESKADER ELLER SKADESERSTATNINGER, INKLUDERT TAP AV FORTJENESTE, INNTEKTER, SPARING, DATA ELLER GOODWILL SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED TILGANG, BRUK AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE CARGILL-KUNDEPORTALEN ELLER I FORBINDELSE MED ALT INNHOLD, PRODUKTER OG TJENESTER SOM GJØRES TILGJENGELIG GJENNOM CARGILL-KUNDEPORTALEN.

CARGILL, DENNES DATTERSELSKAPER ELLER DERES RESPEKTIVE LEDERE, STYREMEDLEMMER, ANSATTE, AGENTER, LISENSGIVERE OG TJENESTELEVERANDØRER SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER SAMLE ANSVAR HERUNDER TIL DEG ELLER TIL EN TREDJEPART VIA DEG FOR ENHVER ÅRSAK SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV ELLER I TILKNYTNING TIL CARGILL-KUNDEPORTALEN, SOM OVERSTIGER USD 100,00.

HVER AV DE OVENSTÅENDE BEGRENSNINGENE FOR ERSTATNINGSANSVAR GJELDER I FULLT OMFANG TILLATT AV LOVEN, UANSETT OM DET PÅSTÅTTE ERSTATNINGSANSVARET ER BASERT PÅ KONTRAKT, SKJØDESLØSHET ELLER ANNEN SKADEVOLDENDE HANDLING, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER NOE ANNET GRUNNLAG, OG SELV OM EN AUTORISERT REPRESENTANT FOR CARGILL ELLER EN AV DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER, LISENSGIVERE ELLER TJENESTELEVERANDØRER ER BLITT INFORMERT OM ELLER BURDE HA VISST OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER, OG UTEN HENSYN TIL SUKSESSEN ELLER EFFEKTIVITETEN TIL ANDRE RETTSMIDLER.

Enkelte jurisdiksjoner tillater ikke utelukkelse av erstatningsansvar for visse typer skader. Følgelig kan det hende at noen av de ovennevnte ansvarsbegrensningene ikke gjelder for deg.

Avslutting og modifisering

Vi kan avslutte eller modifisere Cargill-kundeportalen (inkludert innholdet), helt eller delvis, når som helst uten varsel.

Diverse

Tolkning.  I disse bruksvilkårene betyr begrepet «inkludert» «inkludert, men ikke begrenset til».

Fraskrivelse.  Hvis vi når som helst ikke krever fullbyrdelse av en bestemmelse i disse bruksvilkårene eller hevder en rettighet som er oppgitt i dette dokumentet, skal ikke dette anses som fraskrivelse fra en slik bestemmelse eller slik rettighet. Alle fraskrivelser må skje skriftlig. Med mindre den skriftlige fraskrivelsen inneholder en uttrykkelig erklæring til det motsatte, skal ingen fraskrivelse fra noen av oss på brudd av noe slag på bestemmelsene i disse bruksvilkårene eller av noen rettighet som er oppgitt i dette dokumentet, tolkes som en fraskrivelse av enhver fortsettende eller etterfølgende brudd på slike bestemmelser, en fraskrivelse av selve bestemmelsen, eller en fraskrivelse av rettigheter under disse bruksvilkårene.

Delvis ugyldighet.  Hvis en bestemmelse i disse bruksvilkårene regnes av en domstol med kompetent jurisdiksjon å være i strid med loven, skal denne bestemmelsen endres og tolkes slik at den best oppnår målene i den opprinnelige bestemmelsen så langt det tillates av loven, og gjenværende bestemmelsene i disse bruksvilkårene skal forbli i full kraft og effekt.

Gjeldende lov.  Disse bruksvilkårene skal reguleres i henhold til lovene i delstaten Minnesota og de føderale lovene i USA, uten ulempe for bestemmelsene i lovgivningen i landet der du befinner deg, som ikke kan forkleines fra kontrakt, og uten henvisning til prinsipper om lovkonflikt, ettersom slike lover brukes på avtaler som inngås og skal utføres helt i delstaten Minnesota mellom innbyggere i delstaten Minnesota. 

Juridiske problemer.  Cargill-kundeportalen kontrolleres og drives fra USA, og er ikke ment å underlegge bruk for noen jurisdiksjon eller andre lover enn lovene i USA.  Det kan hende at Cargill-kundeportalen ikke er egnet eller tilgjengelig for bruk i enkelte jurisdiksjoner som ikke er i USA. Du skal, for egen regning, innhente og opprettholde i kraft, til enhver tid i løpet av avtaleperioden til denne avtalen, alle godkjenninger, lisenser, tillatelser og andre fullmakter som er nødvendige for at du skal få tilgang til og bruke Cargill-kundeportalen. Alle handlinger eller søksmål rettet mot oss som oppstår som følge av eller forholder seg til disse bruksvilkårene, skal utelukkende føres i en statlig eller føderal domstol i Hennepin County i Minnesota. Du gir herved ugjenkallelig samtykke og underlegger deg den personlige jurisdiksjonen til nevnte domstoler for alle krav som er stilles under disse bruksvilkårene.

Hele avtalen.  Disse bruksvilkårene inneholder hele forståelsen og avtalen mellom deg og oss med hensyn til Cargill-kundeportalen og erstatter all tidligere kommunikasjon, forhandlinger og avtaler, enten muntlig, skriftlig eller elektronisk mellom deg og oss i relasjon til denne avtalen.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål eller gir varsel eller tilbakemelding under disse bruksvilkårene for bruk,

sender du en e-post til [email protected]

Skriv til oss på:

Cargill Customer Portal Terms of Use Inquiries
Cargill Corporate Affairs #50
Cargill, Inc.
PO Box 9300
Minneapolis, MN  55440-9300