skip to main content

Termeni de utilizare ai portalului

Actualizare:  03/26/2020

Aceşti termeni de utilizare („Termeni de utilizare”) guvernează utilizarea acestui site web („Portalul clienților Cargill”).  Portalul clienților Cargill este furnizat şi administrat de Cargill, Incorporated („Cargill”, „noi”, „pe noi” sau „ai noştri”).  Aşa cum se utilizează aici, „Voi” şi „Dvs.” se referă la persoana fizică, la entitatea juridică sau la o altă persoană care accesează sau utilizează în orice mod Portalul clienților Cargill.

Consimţământul dvs.

VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI CU ATENŢIE ACEŞTI TERMENI DE UTILIZARE. ACCESÂND SAU UTILIZÂND PORTALUL CLIENȚILOR CARGILL, SUNTEŢI DE ACORD SĂ RESPECTAŢI ACEŞTI TERMENI DE UTILIZARE ŞI SĂ VĂ CONFORMAŢI LOR. DACĂ NU SUNTEŢI DE ACORD CU ACEŞTI TERMENI DE UTILIZARE, NU FOLOSIŢI PORTALUL CLIENȚILOR CARGILL.

Ediţiile revizuite ale acestor Termeni de utilizare

Putem revizui aceşti Termeni de utilizare în orice moment, cu efect imediat, prin publicarea unei versiuni revizuite pe Portalul clienților Cargill.  Orice asemenea publicare va include data revizuirii în partea de sus a acestei pagini.  Utilizarea de către Dvs. a Portalului clienților Cargill în urma oricărei astfel de publicări reprezintă consimţământul Dvs. faţă de Termenii de utilizare revizuiţi. Din acest motiv, este important să consultaţi periodic versiunea publicată a acestor Termeni de utilizare.

Puteţi accesa oricând versiunea curentă a acestor Termeni de utilizare făcând clic pe linkul „Termeni de utilizare” din partea de jos a oricărei pagini a Portalului clienților Cargill.

Termeni speciali pentru zonele protejate cu parolă

Portalul clienților Cargill include zone deschise tuturor vizitatorilor şi zone protejate cu parolă.  Dacă vă înregistraţi pentru a utiliza o zonă protejată cu parolă, vi se poate cere să acceptaţi (bifând o casetă sau făcând clic pe un buton) termenii speciali care guvernează utilizarea de către Dvs. a zonei protejate cu parolă. Dacă termenii speciali diferă de aceşti Termeni de utilizare, termenii speciali vor completa sau modifica prezenţii Termeni de utilizare în ceea ce priveşte subiectele acelor termeni speciali, pentru utilizarea de către Dvs. a zonei protejate cu parolă.  Cu excepţia aspectelor modificate de termenii speciali, aceşti Termeni de utilizare se aplică tuturor zonelor din Portalul clienților Cargill.

Următorii termeni se aplică numai zonelor protejate cu parolă din Portalul clienților Cargill:

  • Vă asumaţi şi garantaţi că informaţiile pe care le furnizaţi ca parte a procesului de înregistrare sau în alte moduri sunt adevărate, corecte şi nu induc în eroare.
  • Veţi utiliza ID-ul de utilizator şi parola numai pentru a accesa zonele protejate cu parolă la care aveţi acces şi în niciun alt scop. 
  • Vă veţi păstra în permanenţă parola confidenţială, nu vă veţi divulga parola şi nu veţi permite altcuiva să utilizeze parola Dvs. şi veţi preveni utilizarea neautorizată a parolei şi ID-ului Dvs.
  • Nu veţi transfera sau atribui ID-ul şi parola Dvs. niciunei terţe părţi. Orice acţiune sau omisiune a cuiva căruia i-aţi divulgat parola Dvs. va fi tratată ca şi cum chiar Dvs. aţi fi fost autorul acelei acţiuni sau omisiuni. 
  • Veţi aduce imediat la cunoştinţa Cargill dacă bănuiţi că altcineva are acces la ID-ul de utilizator şi la parola Dvs. 
  • Veţi înceta să utilizaţi şi vă veţi şterge parola din oricare dintre evidenţele Dvs. la expirarea sau încheierea utilizării de către Dvs. a Portalului clienților Cargill. 
  • Cargill vă poate modifica oricând parola şi ID-ul de utilizator după cum consideră necesar. 
  • Veţi notifica imediat Cargill dacă primiţi prin intermediul Portalului clienților Cargill informaţii la care nu ar trebui să aveţi acces.
  • Nu veţi distribui sau dezvălui informaţiile sau datele care vă sunt furnizate într-o zonă protejată cu parolă (cu excepţia cazului în care aceasta este disponibilă public altfel) şi vă asumaţi că materialele incluse în zonele protejate cu parolă ale Portalului clienților Cargill pot fi sensibile din punct de vedere comercial şi confidenţiale pentru Cargill.

Termenii şi condiţiile sunt importante pentru Cargill în vederea oferirii zonelor protejate cu parolă din Portalul clienților Cargill.  Cargill poate anula sau limita accesul Dvs. la Portalul clienților Cargill sau utilizarea acestuia, inclusiv suspendarea sau încetarea înregistrării Dvs. ca utilizator dacă încălcaţi oricare dintre acei termeni şi condiţii.

Declarații pe propria răspundere

Dacă accesaţi sau utilizaţi Portalul clienților Cargill în numele unei companii,  declaraţi că sunteţi autorizat să utilizaţi Portalul clienților Cargill pe seama și pentru compania pe care precizaţi că o reprezentaţi şi că atât Dvs., cât şi compania aţi fost de acord cu aceşti Termeni de utilizare şi că deţineţi toate autorizaţiile şi acordurile necesare pentru a utiliza Portalul clienților Cargill.

Declaraţi că veţi menţine cele mai înalte standarde de integritate în orice tranzacţie comercială iniţiată prin Portalul clienților Cargill.

Declaraţi că nu vă veți implica în activităţi păgubitoare pentru Portalul clienților Cargill (de exemplu introducerea de viruşi informatici sau a altor tehnici vătămătoare).

Declaraţi că nu veţi încerca să obţineţi acces neautorizat la Portalul clienților Cargill, la serverul pe care este stocat Portalul clienților Cargill sau la orice server, computer sau bază de date conectate la Portalul clienților Cargill.

Feedback

Apreciem comentariile, feedbackul, sugestiile şi alte comunicări pe care ni le transmiteţi (denumite colectiv „Feedback”).  Cu toate acestea, transmiterea Feedbackului va constitui o cesionare către noi a tuturor drepturilor, titlurilor şi intereselor la nivel global privind Feedbackul respectiv, inclusiv a drepturilor de autor şi a altor drepturi de proprietate intelectuală, iar Feedbackul va fi proprietatea noastră exclusivă.  Drept urmare, de exemplu, vom avea dreptul să punem în practică, să exploatăm, să realizăm, să utilizăm, să copiem, să dezvăluim, să afişăm sau să prezentăm public, să distribuim, să îmbunătăţim şi să modificăm orice Feedback indiferent de scop, fără restricţii şi fără a Vă oferi compensaţii. Din acest motiv, nu ne transmiteţi Feedback pe care nu doriţi să ni-l cesionaţi.

Politica noastră de confidenţialitate online

Politica noastră de confidenţialitate online descrie modul în care vă protejăm confidenţialitatea atunci când utilizaţi Portalul clienților Cargill. Pentru a consulta noastră Politica de confidenţialitate online, faceţi clic aici. Politica noastră de confidenţialitate online face parte şi este inclusă în aceşti Termeni de utilizare.

Proprietatea şi licenţa

Cargill sau titularii săi de licenţe deţin toate drepturile, titlul şi interesele privind Portalul clienților Cargill.  Textul, fotografiile, imaginile, ilustraţiile, graficele, clipurile audio, video şi audio-video şi alte date şi materiale furnizate prin intermediul Portalului clienților Cargill (denumite colectiv „Conţinutul”) sunt protejate sub marcă comercială, marcă de serviciu, imagine comercială, drepturi de autor, brevete, secret comercial şi alte legi de proprietate intelectuală.  Fără a limita cele de mai sus, Conţinutul Portalului este o activitate colectivă deţinută de Cargill în conformitate cu legile şi tratatele internaţionale privind drepturile de autor. Cargill deţine dreptul de autor în ceea ce priveşte selectarea, coordonarea, aranjarea şi îmbunătăţirea Conţinutului. Nimic din aceşti Termeni de utilizare nu transferă niciun drept, titlu sau interes cu privire la Conţinut.

Prin prezenta, vă acordăm o licenţă limitată pentru a vizualiza, descărca şi tipări copii ale oricărui tip de Conţinut la care aţi obţinut acces în conformitate cu aceşti Termeni de utilizare exclusiv pentru activitatea dvs. internă de afaceri sau pentru propria dvs. utilizare personală, necomercială.  Această licenţă vă impune: (1) să nu eliminaţi, să modificaţi sau să ascundeţi din Conţinut niciun fel de drepturi de autor, marcă comercială sau alte notificări de proprietate intelectuală, (2) să respectaţi toate legile, normele şi regulamentele aplicabile şi (3) să obţineţi acces la Conţinut ca utilizator uman (nu prin mining de date, roboţi sau alte metode automate de colectare sau extracţie a datelor).  Cargill poate revoca licenţa în orice moment, fără notificare şi cu sau fără motiv.  Cargill îşi rezervă toate celelalte drepturi privind Conţinutul şi Dvs.  vă daţi acordul că nu veţi copia, distribui, efectua sau afişa public, nu veţi pregăti lucrări derivate bazate pe Conţinut, nu veţi difuza, întrebuinţa sau utiliza oricare dintre părţile Conţinutului şi nu veţi permite altor persoane să o facă fără permisiunea noastră scrisă, obţinută în prealabil. 

Mărci comerciale

Mărcile comerciale şi mărcile de serviciu utilizate sau afişate în Portalul clienților Cargill („mărci comerciale”) sunt mărci înregistrate şi neînregistrate ale membrilor Cargill, ale afiliaţilor săi sau ale terţilor. Nu aveţi dreptul să utilizaţi nicio marcă comercială afişată în Portalul clienților Cargill fără permisiunea prealabilă şi exprimată expres în scris din partea Cargill sau a proprietarului mărcii comerciale.

Linkuri

Portalul clienților Cargill poate avea linkuri către alte site-uri web deţinute de terţe părţi.  Un link către un site terţă parte nu este o aprobare implicită a acelui site terţă parte.   Nu suntem responsabili pentru acţiunile, produsele sau conţinutul terţilor sau ale site-urilor acestora.  Vă poate reveni obligaţia de a respecta termenii de utilizare a acelor site-uri.  Dacă decideţi să accesaţi un astfel de site pe bază de link, faceţi acest lucru asumându-vă personal riscul.

Portalul clienților Cargill poate conţine, de asemenea, linkuri către alte site-uri deţinute de Cargill sau de afiliaţii noştri.  Termenii de utilizare a acestor site-uri diferă de aceşti Termeni de utilizare.  Înainte de a utiliza orice alt site, ar trebui să consultaţi termenii de utilizare pentru acel site.

Încărcarea Conţinutului

Ori de câte ori utilizaţi o caracteristică ce vă permite să încărcaţi conţinut în Portalul clienților Cargill sau să luaţi legătura cu alţi utilizatori ai Portalului clienților Cargill, nu aveţi voie:: (i) să încălcaţi nicio lege sau reglementare locală, naţională sau internaţională aplicabilă; (ii) să cauzaţi vreun efect ilegal ori fraudulos; (iii) să trimiteţi conţinut ilegal, abuziv, defăimător, obscen, infracţional, ameninţător, fals, înşelător sau nepotrivit; sau (iv) să trimiteţi viruşi sau tehnici informatice sau orice alt tip de conţinut vătămător care ar putea afecta sau perturba funcţionarea Portalului clienților Cargill sau a altor sisteme Cargill . Declaraţi că orice  contribuţie sau încărcare se conformează acestor standarde şi că sunteți responsabil faţă de Cargill şi că veţi semnala către Cargill orice formă de nerespectare a acestei declaraţii. Avem dreptul de a elimina orice postare pe care o faceţi pe Portalul clienților Cargill dacă, după părerea noastră, postarea Dvs. nu se conformează acestor standarde. Aveţi responsabilitatea pentru copiile de rezervă ale conţinutul Dvs.

Exonerări de răspundere

PORTALUL CLIENȚILOR CARGILL ESTE FURNIZAT „CA ATARE” ŞI „AŞA CUM ESTE DISPONIBIL”, FĂRĂ DECLARAŢII SAU GARANŢII DE NICIUN FEL. ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGE, CARGILL, AFILIAŢII SĂI ŞI MANAGERII, DIRECTORII, ANGAJAŢII, AGENŢII, TITULARII DE LICENŢE ŞI FURNIZORII SĂI DE SERVICII NU FAC NICIO DECLARAȚIE ȘI NU OFERA NICIO GARANŢIE, DE ORICE FEL, INDIFERENT DACĂ SUNT EXPRESE, IMPLICITE SAU LEGALE, CU PRIVIRE LA (1) PORTALUL CLIENȚILOR CARGILL; (2) CONŢINUTUL, PRODUSELE ŞI SERVICIILE PUSE LA DISPOZIŢIE PRIN INTERMEDIUL PORTALULUI CLIENȚILOR CARGILL; (3) UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A PORTALULUI CLIENȚILOR CARGILL; ŞI (3) ORICE SITE-URI LA CARE ESTE CONECTAT PORTALUL CLIENȚILOR CARGILL. FĂRĂ A LIMITA GENERALITATEA CELOR MENŢIONATE MAI SUS, CARGILL, AFILIAŢII SĂI ŞI MANAGERII, DIRECTORII, ANGAJAŢII, AGENŢII, TITULARII DE LICENŢE ŞI FURNIZORII SĂI DE SERVICII NU OFERĂ NICIO DECLARAŢIE ŞI GARANŢIE (A) DE COMERCIALIZARE, CONFORMITATE PENTRU UN ANUMIT SCOP, TITLU ŞI ÎNCĂLCARE A DREPTURILOR; (B) CARE REZULTĂ DIN PUNEREA ÎN APLICARE SAU ÎNDEPLINIRE; (C) PRIVIND SECURITATEA PORTALULUI CLIENȚILOR CARGILL SAU A SISTEMELOR CARGILL; (D) POTRIVIT CĂRORA CONŢINUTUL ESTE EXACT, COMPLET, ACTUAL, RELEVANT SAU DE ÎNCREDERE; SAU (E) CĂ UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A PORTALULUI CLIENȚILOR CARGILL VA FI NEÎNTRERUPTĂ SAU FĂRĂ ERORI.

Unele jurisdicţii nu permit limitarea anumitor garanţii, astfel că unele dintre aceste exonerări de răspundere s-ar putea să nu vi se aplice.

Limitări ale răspunderii

ÎN NICIUN CAZ, CARGILL SAU MANAGERII, DIRECTORII, ANGAJAŢII, AGENŢII, TITULARII DE LICENŢE ŞI FURNIZORII DE SERVICII NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI FAŢĂ DE DVS. SAU FAŢĂ DE ORICARE TERŢĂ PARTE PENTRU VREUN FEL DE PIERDERI SAU DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTALE, SPECIALE , EXEMPLARE SAU SURVENITE PE CALE DE CONSECINŢĂ, INCLUSIV PENTRU PIERDERILE DE PROFITURI, VENITURI, ECONOMII, DATE SAU FONDURI COMERCIALE, CARE REZULTĂ DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU ACCESUL, UTILIZAREA SAU INCAPACITATEA DE A UTILIZA PORTALUL CLIENȚILOR CARGILL SAU CARE SUNT ÎN LEGĂTURĂ CU ORICE CONŢINUT, PRODUSE ŞI SERVICII PUSE LA DISPOZIŢIE PRIN INTERMEDIUL PORTALULUI CLIENȚILOR CARGILL.

CARGILL SAU MANAGERII, DIRECTORII, ANGAJAŢII, AGENŢII, TITULARII DE LICENŢE ŞI FURNIZORII DE SERVICII NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI FAŢĂ DE DVS. SAU FAŢĂ DE ORICARE TERŢĂ PARTE CARE EMITE PRIN INTERMEDIUL DVS. PRETENŢII CARE REZULTĂ DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU PORTALUL CLIENȚILOR CARGILL CARE DEPĂŞESC 100 DE DOLARI.

TOATE LIMITĂRILE DE RĂSPUNDERE MENŢIONATE ANTERIOR SE APLICĂ ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGE, INDIFERENT DACĂ RĂSPUNDEREA PRESUPUSĂ SE BAZEAZĂ PE CONTRACT , PE NEGLIJENŢĂ SAU PE RĂSPUNDEREA CIVILĂ DELICTUALĂ, PRIN RĂSPUNDERE STRICTĂ SAU PE ORICE ALTĂ BAZĂ, ŞI CHIAR DACĂ UN REPREZENTANT AUTORIZAT AL CARGILL SAU AL UNUIA DINTRE AFILIAŢII, TITULARII DE LICENŢĂ SAU FURNIZORII SĂI DE SERVICII AU FOST INFORMAŢI SAU AR FI TREBUIT SĂ ŞTIE DESPRE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE ŞI FĂRĂ A ŢINE CONT DE SUCCESUL SAU EFICACITATEA ALTOR COMPENSAŢII.

Unele jurisdicţii nu permit excluderea răspunderii pentru anumite tipuri de daune. În consecinţă, este posibil ca unele dintre limitările de mai sus să nu vi se aplice.

Întrerupere şi modificare

Putem întrerupe sau modifica în întregime sau parţial Portalul clienților Cargill (inclusiv Conţinutul acestuia) în orice moment, fără notificare.

Diverse

Interpretare.  Aşa cum este folosit în aceşti Termeni de utilizare, termenul „inclusiv” înseamnă „inclusiv, dar fără limitare”.

Exceptări.  Nerespectarea, în orice moment, a executării oricărei prevederi a acestor Termeni de utilizare sau neexercitarea oricărui drept prevăzut în prezentul document nu va fi considerată exceptare de la o astfel de prevedere sau de la un astfel de drept. Toate exceptările trebuie să fie exprimate în scris. Cu excepţia cazului în care exceptarea în scris nu conţine o declaraţie expresă în sens contrar, nicio exceptare de la încălcarea vreunei prevederi a acestor Termeni de utilizare sau a vreunui drept prevăzut în prezentul document nu va fi interpretată ca exceptare privind o nerespectare continuă sau succesivă a unei asemenea prevederi, exceptare de la prevederea în sine sau exceptare de la orice drept în temeiul acestor Termeni de utilizare.

Separabilitate.  Dacă oricare dintre prevederile acestor Termeni de utilizare este declarată de o instanţă de jurisdicţie competentă ca fiind contrară legii, această dispoziţie este modificată şi interpretată astfel încât să îndeplinească cât mai bine obiectivele dispoziţiei iniţiale, în măsura permisă de lege, iar restul prevederilor acestor Termeni de utilizare vor rămâne în vigoare şi aplicabile.

Legea aplicabilă.  Aceşti Termeni de utilizare se aplică în conformitate cu legile statului Minnesota şi cu legile federale ale Statelor Unite, fără a aduce atingere prevederilor legilor ţării în care vă aflaţi, care nu pot fi derogate contractual şi fără referire la principiile conflictului de legi, deoarece aceste legi se aplică acordurilor încheiate şi care urmează să fie puse în aplicare în întregime în statul Minnesota, între rezidenţii ai statului Minnesota. 

Probleme de jurisdicţie.  Portalul clienților Cargill este controlat şi administrat din Statele Unite şi nu este destinat să se conformeze niciunor jurisdicţii sau legi, altele decât legile Statelor Unite.  Portalul clienților Cargill poate să nu fie adecvat sau disponibil pentru a fi utilizat în anumite jurisdicţii din afara Statelor Unite. Pe cheltuiala Dvs., veţi obţine şi menţine în vigoare în orice moment pe durata prezentului Acord toate aprobările, licenţele, autorizaţiile şi alte aprobări necesare pentru accesarea şi utilizarea de către Dvs. a Portalului clienților Cargill. Veţi declanşa acţiuni sau proceduri în instanţă împotriva noastră care decurg sau care se referă la aceşti Termeni de utilizare numai într-o instanţă statală sau federală din Hennepin County, Minnesota. Vă exprimaţi în mod irevocabil consimţământul şi vă supuneţi jurisdicţiei directe a instanţelor menţionate pentru toate solicitările formulate în temeiul acestor Termeni de utilizare.

Întregul acord.  Aceşti Termeni de utilizare exprimă întreaga înţelegere şi întregul acord între Dvs. şi noi cu privire la Portalul clienților Cargill şi înlocuiesc toate comunicările, negocierile şi acordurile anterioare, orale, scrise sau electronice între Dvs. şi noi cu privire la aceşti termeni.

Luaţi legătura cu noi

Dacă aveţi întrebări cu privire la aceşti Termeni de utilizare sau trimiteţi o notificare sau Feedback în conformitate cu aceştia,

Trimiteţi un e-mail la [email protected]

Scrieţi-ne la:

Cargill Customer Portal Terms of Use Inquiries
Cargill Corporate Affairs #50
Cargill, Inc.
PO Box 9300
Minneapolis, MN  55440-9300