skip to main content

Portal Kullanım Koşulları

Güncellenme tarihi:  2020/03/26

İşbu kullanım koşulları (“Kullanım Koşulları”) bu web sitesinin (“Cargill Müşteri Portalı”) kullanımını yönetir.  Cargill Müşteri Portalı, Cargill, Incorporated (“Cargill”, “biz” veya “bizim”) tarafından sunulmakta ve işletilmektedir.  Bu belgede kullanıldığı şekliyle “Siz” ve “Sizin” ifadeleri ile Cargill Müşteri Portalı’na erişim sağlayan veya bunu başka şekilde kullanan birey, tüzel kişi ya da diğer kişiler kast edilmektedir.

Onayınız

LÜTFEN BU KULLANIM KOŞULLARINI DİKKATLİ ŞEKİLDE İNCELEYİN. CARGILL MÜŞTERİ PORTALI’NA ERİŞİM SAĞLAYARAK VEYA BUNU KULLANARAK, İŞBU KULLANIM KOŞULLARINA UYMAYI VE İŞBU KULLANIM KOŞULLARININ BAĞLAYICILIĞINI KABUL EDERSİNİZ. İŞBU KULLANIM KOŞULLARINI KABUL ETMİYORSANIZ CARGILL MÜŞTERİ PORTALI’NI KULLANMAYIN.

Kullanım Koşullarındaki Değişiklikler

Değiştirilen sürümü Cargill Müşteri Portalı’nda yayınlayarak, derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu Kullanım Koşullarında istediğimiz zaman değişiklik yapabiliriz.  Bu tür her yayın için bu sayfanın üst kısmında değişiklik tarihi bulunur.  Bu yayınlanan sürümün ardından Cargill Müşteri Portalı’nı kullanmaya devam etmeniz değişiklik yapılan Kullanım Koşullarına yönelik Onayınız anlamına gelir. Bu nedenle, işbu Kullanım Koşullarının yayınlanan sürümünü düzenli olarak incelemeniz önemlidir.

İşbu Kullanım Koşullarının güncel sürümüne istediğiniz zaman Cargill Müşteri Portalı’nın her sayfasında alt tarafta bulunan “Kullanım Koşulları” bağlantısına tıklayarak erişebilirsiniz.

Parola korumalı alanlara ilişkin özel koşullar

Cargill Müşteri Portalı tüm ziyaretçilere açık alanlar ve parola korumalı alanlar içermektedir.  Parola korumalı bir alanı kullanmak için kaydolursanız Sizden, parola korumalı alanı kullanımınıza ilişkin özel koşulları kabul etmeniz (bir kutuyu işaretleyerek ya da bir düğmeye tıklayarak) istenebilir. Bu özel koşullar, işbu Kullanım Koşullarından farklı ise parola korumalı alanı Sizin kullanımınıza ilişkin konularla ilgili olarak bu özel koşullar, işbu Kullanım Koşullarına ek ya da işbu Kullanım Koşullarında değişiklik teşkil eder.  Söz konusu özel koşullar tarafından değiştirilmesi haricinde, işbu Kullanım Koşulları, Cargill Müşteri Portalı’nın tüm alanları için geçerlidir.

Aşağıdaki koşullar yalnızca Cargill Müşteri Portalı’nın parola korumalı alanları için geçerlidir.

  • Kayıt işleminin parçası olarak ve başka şekilde verdiğiniz bilgilerin gerçek, doğru olduğunu ve yanıltıcı olmadığını beyan ve tekeffül edersiniz.
  • Size ait Kullanıcı Kimliğini ve parolayı yalnızca erişiminiz olan parola korumalı alanlara erişmek için kullanırsınız ve başka amaçlarla kullanmazsınız.
  • Size ait parolayı daima gizli tutar, Size ait parolayı kimseye açıklamaz veya Size ait parolayı başkasının kullanmasına izin vermez ve Size ait Kullanıcı Kimliği ve parolanın yetkisiz kullanımını önlersiniz.
  • Size ait Kullanıcı Kimliği ve parolayı herhangi bir üçüncü tarafa aktarmaz veya devretmezsiniz. Size ait parolayı Sizin açıkladığınız bir kişi tarafından gerçekleştirilen tüm eylem veya ihmaller, eylem ya da ihmali siz yapmışsınız gibi değerlendirilir.
  • Size ait Kullanıcı Kimliğine ve parolaya başkasının erişimi olduğundan şüphelenmeniz durumunda Cargill’i derhal bilgilendirirsiniz.
  • Cargill Müşteri Portalı’nı kullanımınızın sona ermesi ya da feshedilmesi durumunda, parolayı kullanmayı bırakır ve Size ait tüm kayıtlardan silersiniz.
  • Cargill kendi takdiriyle, Size ait Kullanıcı Kimliğini ve parolayı istediği zaman değiştirebilir.
  • Cargill Müşteri Portalı üzerinden, Sizin erişiminiz olmaması gereken bir bilgiyi almanız durumunda Cargill’i derhal bilgilendirirsiniz.
  • Size parola korumalı bir alan üzerinden sağlanan bilgi veya verileri yaymaz ya da açıklamazsınız (başka şekilde herkesin kullanımına sunulmamışsa) ve Cargill Müşteri Portalı’nın parola korumalı alanlarında yer alan materyalin ticari açıdan hassas ve Cargill’e özel gizlilikte olduğunu kabul edersiniz.

İşbu hüküm ve koşullar, Cargill Müşteri Portalı’nın parola korumalı alanlarını sunmada Cargill için esastır.  Cargill Sizin işbu hüküm ve koşulları ihlaliniz durumunda, kullanıcı kaydınızı askıya alma veya feshetme dahil olmak üzere, Cargill Müşteri Portalı’na erişiminizi ya da bunu kullanımınızı iptal edebilir veya sınırlandırabilir.

Sizin Beyanlarınız

Cargill Müşteri Portalı’na bir şirket adına erişim sağlıyor veya kullanıyorsanız temsil ettiğinizi belirttiğiniz şirket adına Cargill Müşteri Portalı’nı kullanmak için Sizin yetkili olduğunuzu ve hem Sizin hem de söz konusu şirketin işbu Kullanım Koşullarını kabul ettiğinizi ve Cargill Müşteri Portalı’nı kullanmak için gereken tüm yetkilere ve onaylara sahip olduğunuzu beyan edersiniz.

Cargill Müşteri Portalı aracılığıyla gerçekleştirilecek tüm ticari işlemlerde en yüksek dürüstlük standartlarını koruyacağınızı beyan edersiniz.

Cargill Müşteri Portalı için zararlı olan bir faaliyette bulunmayacağınızı (ör., virüs, truva atı ya da solucan veya kötü amaçlı diğer materyaller gönderme) beyan edersiniz.

Cargill Müşteri Portalı’na, Cargill Müşteri Portalı’nın depolandığı sunucuya veya başka bir sunucuya, Cargill Müşteri Portalı’na bağlı bilgisayar ya da veritabanına yetkisiz erişimde bulunmaya çalışmayacağınızı beyan edersiniz.

Geri Bildirim

Size ait yorumlar, geri bildirim, öneriler ve diğer iletişimleri (birlikte, “Geri Bildirim”) olumlu karşılarız.  Ancak bize Geri Bildirim gönderilmesi, tüm telif hakları ve diğer fikri mülkiyet hakları dahil olmak üzere, söz konusu Geri Bildirime ilişkin tüm dünyadaki hak, mülkiyet hakkı ve menfaatlerin bize devredilmesi anlamına gelir ve Geri Bildirim münhasır mülkiyetimiz olur.  Sonuç olarak örneğin, kısıtlama olmaksızın ve Sizi tazmin etmeksizin, herhangi bir amaçla tüm Geri Bildirimlerle ilgili olarak uygulama, yararlanma, oluşturma, kullanma, kopyalama, açıklama, sergileme veya herkese açık olarak yürütme, dağıtma, iyileştirme ve değiştirme haklarına sahip oluruz. Bu nedenle, Sizin bize devretmek istemediğiniz bir Geri Bildirimi bize göndermeyin.

Çevrimiçi Gizlilik Politikamız

Çevrimiçi Gizlilik Politikamızda, Cargill Müşteri Portalı’nı kullandığınızda Sizin gizliliğinizi nasıl koruduğumuz açıklanmaktadır. Çevrimiçi Gizlilik Politikamızı incelemek için buraya bakın. Çevrimiçi Gizlilik Politikamız, işbu Kullanım Koşullarının parçasıdır ve işburada Kullanım Koşullarına dahil edilmiştir.

Sahiplik ve Lisans

Cargill veya lisans verenleri Cargill Müşteri Portalı’ndaki tüm hak, mülkiyet hakkı ve menfaatlere sahiptir.  Cargill Müşteri Portalı üzerinden sağlanan metin, fotoğraf, resim, illüstrasyon, grafik, ses, video ve sesli video klipler ve diğer veri ve materyaller (birlikte “İçerik”) ticari marka, hizmet markası, ticari takdim şekli, telif hakkı, patent, ticari sır ve diğer fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.  Yukarıdaki hükümleri sınırlamaksızın, Portal İçeriği ABD ve uluslararası yasalar ve anlaşmalar kapsamında Cargill’e ait bir ortak eserdir. Cargill, İçeriğin seçilmesi, koordine edilmesi, düzenlenmesi ve zenginleştirilmesinde telif hakkına sahiptir. İşbu Kullanım Koşullarının hiçbir hükmü bir İçeriğe ilişkin hak, mülkiyet hakkı ya da menfaati devretmez.

İşburada Biz Size, sadece şirket içi ticari kullanımınız veya kendi kişisel, ticari olmayan kullanımınız için işbu Kullanım Koşullarına uygun olarak erişim imkanı elde ettiğiniz bir İçeriği görüntülemeniz, indirmeniz ve kopyalarını yazdırmanız için sınırlı bir lisans veririz.  İşbu lisans şu koşullara tabidir: (1) İçerikteki bir telif hakkı, ticari marka veya diğer mülkiyet beyanı bildirimlerini kaldırmaz, değiştirmez ya da gizlemezsiniz, (2) Geçerli tüm yasa, tüzük ve yönetmeliklere uyarsınız ve (3) İçeriği bir insan kullanıcı olarak edinirsiniz (veri madenciliği, robotlar veya diğer otomatik veri toplama veya çıkarma yöntemleriyle değil).  Cargill, nedene bağlı ya da nedensiz olarak, bildirimde bulunmaksızın işbu lisansı istediği zaman iptal edebilir.  Cargill İçeriğe ilişkin tüm diğer hakları saklı tutar ve Siz İçeriğin herhangi bir kısmını kopyalamayacağınızı, dağıtmayacağınızı, yürütmeyeceğinizi veya herkese açık olarak sergilemeyeceğinizi, buna dayalı türetilmiş çalışmalar hazırlamayacağınızı, yayınlamayacağınızı, yararlanmayacağınızı veya kullanmayacağınızı kabul edersiniz. 

Ticari markalar

Cargill Müşteri Portalı’nda kullanılan ya da gösterilen ticari markalar ve hizmet markaları (“Ticari Markalar”) Cargill, yan kuruluşları veya üçüncü tarafların üyelerine ait tescilli ve tescilsiz ticari markalardır. Cargill’in ya da diğer ticari marka sahibinin önceden açık yazılı onayını almadan Cargill Müşteri Portalı’nda gösterilen bir Ticari Markayı kullanamazsınız.

Bağlantılar

Cargill Müşteri Portalı üçüncü taraflara ait başka web sitelerine bağlantı içerebilir.  Bir üçüncü taraf web sitesine bağlantı verilmesi söz konusu üçüncü taraf web sitesinin onaylandığı anlamına gelmemektedir.   Bu üçüncü taraflar ya da bunların web sitelerinin eylemleri, ürünleri ya da içeriklerinden sorumlu olmayız.  Bu web sitelerinin kullanım koşullarına tabi olabilirsiniz.  Bu tür bağlantı verilen bir web sitesine erişmeye karar verdiğinizde bunu riski Size ait olmak üzere yaparsınız.

Cargill Müşteri Portalı ayrıca Cargill’e veya yan kuruluşlarımıza ait başka web sitelerine bağlantılar içerebilir.  Bu web sitelerinin kullanım koşulları, işbu Kullanım Koşullarından farklıdır.  Başka bir web sitesini kullanmadan önce, söz konusu web sitesinin kullanım koşullarını incelemelisiniz.

Yüklenen İçerik

Sizin Cargill Müşteri Portalı’na içerik yüklemenize ya da Cargill Müşteri Portalı’ndaki diğer kullanıcılarla iletişime geçmenize olanak tanıyan bir özelliği her kullandığınızda,  şunları yapmamalısınız: (i) Geçerli yerel, ulusal veya uluslararası yasa ya da yönetmelikleri ihlal etmek; (ii) Yasa dışı veya sahtekârlıkla ilgili bir amaca ya da etkiye neden olmak; (iii) Yasa dışı, taciz eden, küçük düşürücü, müstehcen, hak ihlal eden, tehditkar, yanlış, yanıltıcı veya başka şekilde uygunsuz içerik göndermek; veya (iv) Cargill Müşteri Portalı’na veya Cargill sistemlerine zarar verebilecek ya da kesintiye uğratabilecek bir virüs ya da böcek göndermek. Siz bu tür bir katkının bu standartlara uyduğunu beyan eder, bu garantinin tüm ihlalleri için Cargill’e karşı sorumlu olur ve Cargill’i tazmin edersiniz. Size ait gönderinin bizce bu standartlara uymadığını düşünmemiz durumunda, Cargill Müşteri Portalı’ndaki Sizin gönderdiğiniz bir gönderiyi kaldırma hakkına sahibiz. Siz, Size ait içeriği yedeklemekten sorumlusunuzdur.

Sorumluluk Reddi

CARGILL MÜŞTERİ PORTALI, HERHANGİ TÜR BİR BEYAN YA DA GARANTİ OLMAKSIZIN “OLDUĞU GİBİ” VE “KULLANILABİLDİĞİ GİBİ” ESASLI OLARAK SUNULMUŞTUR. YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, CARGILL, YAN KURULUŞLARI VE BUNLARIN İLGİLİ DİREKTÖRLERİ, GÖREVLİLERİ, ÇALIŞANLARI, TEMSİLCİLERİ, LİSANS VERENLERİ VE HİZMET SAĞLAYICILARI ŞUNLARLA İLGİLİ AÇIK, ZIMNİ VEYA YASAL HER TÜRLÜ BEYAN VE GARANTİYİ AÇIKÇA REDDEDER (1) CARGILL MÜŞTERİ PORTALI; (2) CARGILL MÜŞTERİ PORTALI ÜZERİNDEN KULLANIMA SUNULAN İÇERİK, ÜRÜNLER VE HİZMETLER; (3) CARGILL MÜŞTERİ PORTALI’NI KULLANMANIZ VE (3) CARGILL MÜŞTERİ PORTALI’NIN BAĞLANTI VERDİĞİ TÜM WEB SİTELERİ. YUKARIDAKİ HÜKÜMLERİN GENEL NİTELİĞİNİ SINIRLAMAKSIZIN, CARGILL, YAN KURULUŞLARI VE BUNLARIN İLGİLİ DİREKTÖRLERİ, GÖREVLİLERİ, ÇALIŞANLARI, TEMSİLCİLERİ, LİSANS VERENLERİ VE HİZMET SAĞLAYICILARI (A) TİCARETE ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, MÜLKİYET HAKKI VE İHLAL ETMEMEYE; (B) TARAFLARIN GEÇMİŞ UYGULAMALARININ ORTAYA KOYDUĞU NET MODELDEN YA DA SÖZLEŞMENİN İFASINDAN DOĞAN; (C) CARGILL MÜŞTERİ PORTALI’NIN VEYA CARGILL SİSTEMLERİNİN GÜVENLİĞİYLE İLGİLİ; (D) İÇERİĞİN DOĞRU, EKSİKSİZ, GÜNCEL, ALAKALI YA DA GÜVENİLİR OLDUĞUNA İLİŞKİN; VEYA (E) CARGILL MÜŞTERİ PORTALI’NI KULLANIMINIZIN KESİNTİSİZ YA DA HATASIZ OLACAĞINA İLİŞKİN TÜM BEYAN VE GARANTİLERİ REDDEDER.

Bazı yetki alanlarında belirli garantilerin sınırlandırılmasına izin verilmemektedir; bu nedenle bu sorumluluk retlerinin bazıları Sizin için geçerli olmayabilir.

Sorumluluğun sınırlandırılması

CARGILL, YAN KURULUŞLARI VE BUNLARIN İLGİLİ DİREKTÖRLERİ, GÖREVLİLERİ, ÇALIŞANLARI, TEMSİLCİLERİ, LİSANS VERENLERİ VE HİZMET SAĞLAYICILARI, CARGILL MÜŞTERİ PORTALI’NA ERİŞİM, BUNU KULLANMA VEYA KULLANAMAMAKTAN DOĞAN YA DA BUNUNLA BAĞLANTILI VEYA CARGILL MÜŞTERİ PORTALI ÜZERİNDEN KULLANIMA SUNULAN TÜM İÇERİK, ÜRÜNLER VE HİZMETLERLE BAĞLANTILI, KAR, GELİR, TASARRUF, VERİ YA DA İYİ NİYET KAYBI DAHİL OLMAK ÜZERE, HİÇBİR DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL, ÖRNEK YA DA NETİCE KABİLİNDEN DOĞAN KAYIP VE HASAR İÇİN SİZE VEYA BİR ÜÇÜNCÜ TARAFA KARŞI SORUMLU OLMAYACAKTIR.

HİÇBİR DURUMDA, CARGILL, YAN KURULUŞLARI VE BUNLARIN İLGİLİ DİREKTÖRLERİ, GÖREVLİLERİ, ÇALIŞANLARI, TEMSİLCİLERİ, LİSANS VERENLERİ VE HİZMET SAĞLAYICILARININ, CARGILL MÜŞTERİ PORTALI’NDAN DOĞAN VEYA BUNUNLA BAĞLANTILI OLARAK HERHANGİ BİR NEDENLE SİZE YA DA SİZİN ÜZERİNİZDEN TALEPTE BULUNAN BİR ÜÇÜNCÜ TARAFA KARŞI TOPLAM SORUMLULUĞU 100,00 USD’Yİ GEÇMEYECEKTİR.

İDDİA EDİLEN SORUMLULUK SÖZLEŞMEYE, İHMALE YA DA BAŞKA HAKSIZ FİİLE, KUSURSUZ SORUMLULUĞA YA DA BAŞKA BİR TEMELE DAYALI OLSUN VE CARGILL VEYA YAN KURULUŞLARI, LİSANS VERENLERİ YA DA HİZMET SAĞLAYICILARINDAN BİRİNİN YETKİLİ TEMSİLCİSİNE SÖZ KONUSU HASARLARIN OLASILIĞI BİLDİRİLMİŞ VEYA BUNU BİLMESİ GEREKİYOR OLSA DAHİ VE DİĞER ÇÖZÜMLERİN BAŞARISINA VEYA ETKİSİNE BAKILMAKSIZIN, YUKARIDAKİ SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI HÜKÜMLERİNDEN HER BİRİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE GEÇERLİDİR.

Bazı yetki alanlarında belirli hasar türleri için sorumluluğun hariç tutulmasına izin verilmemektedir. Buna göre, yukarıdaki bazı sorumluluğun sınırlandırılması hükümleri Sizin için geçerli olmayabilir.

Kullanımdan Kaldırma ve Değişiklik

Cargill Müşteri Portalı’nı (İçerik dahil) bildirimde bulunmaksızın istediğimiz zaman kullanımdan kaldırabilir veya üzerinde değişiklik yapabiliriz.

Diğer

Yorumlama.  İşbu Kullanım Koşullarında kullanıldığında, “dahil olmak üzere” ifadesi “dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere” anlamına gelmektedir.

Feragatler.  İşbu Kullanım Koşullarının bir hükmünü gerekli şekilde ifa edemememiz ya da burada verilen bir hakkı kullanamamamız söz konusu hüküm ya da söz konusu haktan feragat ettiğimiz anlamına gelmeyecektir. Tüm feragatler yazılı olarak verilmelidir. Yazılı feragatte aksine açık bir ifade bulunmadıkça, birimizin işbu Kullanım Koşullarının bir hükmünün ya da burada sağlanan bir hakkın ihlalinden herhangi bir feragati, söz konusu hükmün sürekli ya da sonraki ihlallerinden feragat, hükmün kendisinden feragat veya işbu Kullanım Koşulları kapsamındaki bir haktan feragat anlamına gelmeyecektir.

Bölünebilirlik.  İşbu Kullanım Koşullarının bir hükmünün yetkili mahkeme tarafından yasaya aykırı bulunması durumunda, söz konusu hüküm yasanın izin verdiği azami ölçüde orijinal hükmün amaçlarını karşılayan en uygun şekilde değiştirilecek ve yorumlanacak ve işbu Kullanım Koşullarının geri kalan hükümleri yürürlükte kalacaktır.

Amir Hukuk.  İşbu Kullanım Koşulları, sözleşme yoluyla ihlal edilemeyecek olan Sizin bulunduğunuz ülkenin Yasalarının hükümlerine halel getirmeksizin ve söz konusu yasalar tamamen Minnesota Eyaleti’nde ikamet edenler arasında ve Minnesota Eyaleti sınırları dahilinde yapılan ve ifa edilen sözleşmeler için geçerli olduğundan, kanunlar ihtilafı ilkelerine başvurmaksızın Minnesota Eyaleti yasalarına ve ABD federal yasalarına tabi olacaktır. 

Yetki Alanıyla İlgili Konular.  Cargill Müşteri Portalı, ABD’den denetlenmekte ve işletilmektedir ve kullanımının ABD yasaları dışındaki bir yetki alanına veya yasaya tabi olması amaçlanmamıştır.  Cargill Müşteri Portalı bazı ABD dışı yetki alanlarında kullanım için uygun ya da kullanılabilir olmayabilir. Siz, masrafları Size ait olmak üzere, Cargill Müşteri Portalı’na erişmeniz ve bunu kullanmanız için işbu Sözleşmenin süresi boyunca daima tüm onay, lisans, izin ve diğer yetkileri edinecek ve muhafaza edeceksiniz. Özellikle işbu Kullanım Koşullarından doğan veya İŞBU Kullanım Koşulları ile ilgili Bize karşı tüm davaları ve yasal işlemleri Hennepin County, Minnesota’daki bir eyalet mahkemesine ya da federal mahkemeye getireceksiniz. İşbu vesileyle işbu Kullanım Koşulları kapsamında yapılan tüm talepler için adı geçen mahkemelerin şahsa bağlı yetkisini gayrikabil-i rücu olarak onaylar ve buna razı olursunuz.

Sözleşmenin Tamamı.  İşbu Kullanım Koşulları, Cargill Müşteri Portalı ile ilgili olarak Sizinle bizim aramızdaki mutabakat ve sözleşmenin tamamını oluşturur ve bununla ilgili olarak, sözlü veya yazılı, Sizinle aramızdaki önceki tüm yazışma, müzakere ve sözleşmeleri geçersiz kılar.

Bize Ulaşın

İşbu Kullanım Koşulları ile ilgili bir sorunuz varsa veya bu kapsamda bildirim ya da Geri Bildirim veriyorsanız

[email protected] adresine e-posta gönderin.

Aşağıdaki adresten bize yazın:

Cargill Customer Portal Terms of Use Inquiries
Cargill Corporate Affairs #50
Cargill, Inc.
PO Box 9300
Minneapolis, MN  55440-9300