skip to main content

Cargill i Norge

English | Norsk

Cargill etablerte seg i Norge i 2015 med oppkjøpet av EWOS, en verdensledende produsent av fôr til laks. Cargill har ca. 350 ansatte på åtte lokasjoner i Norge, inkludert fôrfabrikker og et avansert forskningssenter.

Cargill Har Aktivitet I Norge PÅ FØlgendefelt

  • Fôr og ernæring
  • Forskning og utvikling