skip to main content

Hefbomen voor verandering: Cargill ontwikkelt initiatieven rond duurzaam landgebruik voor boeren over de hele wereld

De grootste slachtoffers van de klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit zijn de mensen die hun brood verdienen met het verbouwen van voedsel. Landbouwpraktijken invoeren die bijdragen aan het ecologisch evenwicht, vereist echter ingrijpende veranderingen – en fundamentele veranderingen in de bedrijfsvoering brengen grote financiële risico’s mee voor de meeste boeren.

Het United States Census Bureau heeft berekend dat de wereldbevolking tegen 2050 zal toenemen met ruim 2 miljard mensen, waardoor boeren over de hele wereld ongeveer 70% meer voedsel zullen moeten produceren.

Hoewel boeren nu al productietechnieken toepassen om hun opbrengsten te maximaliseren, wordt dus van hen gevraagd dat ze in de toekomst nóg productiever worden en tegelijk een leidende rol spelen in de strijd tegen klimaatverandering.

 

Verandering faciliteren

Bij Cargill zijn we ervan overtuigd dat we ons voedselsysteem pas structureel kunnen veranderen als we de boeren centraal plaatsen in onze aanpak. Daarom geeft Cargill het goede voorbeeld met programma's rond duurzaam landgebruik, die boeren moeten helpen om hun landbouwactiviteiten winstgevender te maken en de overgang naar duurzamere landbouwpraktijken te faciliteren.

  • RegenConnect

Ons pas gelanceerde initiatief rond regeneratieve landbouw in Noord-Amerika – het eerste in zijn soort van een groot agrobedrijf – is een uitstekend voorbeeld van hoe Cargill verandering in de landbouwsector ondersteunt. De boeren worden in contact gebracht met klanten van Cargill, die via supply chains in de landbouw hun CO2-uitstoot willen terugdringen. Cargill betaalt de boeren voor een betere bodemgezondheid en voor activiteiten met een positieve impact op het milieu, zoals koolstofopslag. Landbouwers die zich voor het programma inschrijven, worden betaald voor geverifieerde duurzaamheidsresultaten.

  • Triple S Soy

Een andere manier waarop Cargill het inkomen van landbouwers helpt te verhogen, is het Triple S Soy Program (sustainability, sourced and supplied) in Brazilië, Paraguay en Argentinië. Daarbij brengt Cargill commerciële klanten die op zoek zijn naar gecertificeerd duurzame soja, in contact met landbouwers die een hogere prijs krijgen voor hun gecertificeerde producten van duurzame oorsprong.

  • Samenwerking met Soil Capital®

In Frankrijk en België werkt Cargill samen met landbouwadviesbureau Soil Capital aan een beheersysteem dat geverifieerde koolstofopslag aanmoedigt. Boeren leren hoe ze een economische en milieubalans kunnen opstellen van hun boerderij, waarna geanalyseerd wordt hoe ze de milieubelasting en winstgevendheid van hun boerderij kunnen verbeteren.

  • 1,000 Farmers Endless Prosperity

In Turkije verhoogt Cargill de opbrengst van boeren met 26 procent dankzij het initiatief '1.000 Farmers Endless Prosperity'. Dat voorziet opleidingen, toegang tot digitale landbouwtools en adviesdiensten om de winstgevendheid van de boeren te verhogen. In amper twee jaar is het project al uitgebreid tot 1175 maïs- en zonnebloemboeren in 12 provincies.

  • Cargill Cocoa Promise™

Cargill zet zich in voor boeren en gemeenschappen in Brazilië, Indonesië, Ghana, Ivoorkust en Kameroen en helpt hen om hun inkomsten en levensstandaard te verbeteren met duurzame cacaoteelt. Dankzij digitale tools en coöperatieve managementsystemen beschikken de boeren over de nodige data om hun cacaobedrijf te optimaliseren en bij te dragen aan een bloeiende, duurzame cacaosector voor de volgende generaties.

  • RSVP (The Ranch Systems and Viability Planning network)

Dit initiatief werd opgericht door het Wereldnatuurfonds en kreeg ruim 6 miljoen dollar steun van Cargill, Walmart Foundation en McDonalds. Met dit programma wil WWF de graslanden van de noordelijke Great Plains in Amerika duurzaam verbeteren. Veeboeren in de hele regio – met de nadruk op Montana, Nebraska en South Dakota – kunnen een beroep doen op technische expertise, opleidingen en instrumenten om via moderne begrazingsmethoden de gezondheid van het land te verbeteren.

  • Grazing Forward

Samen met A&W Canada en ALUS heeft Cargill in Canada een gelijkaardige samenwerking opgezet, waarbij veeboeren uit 20 gemeenschappen betrokken worden bij het herstel van het land.

  • Southern Plains Grassland Program

Dit programma is een samenwerking van Sysco, Cargill en de National Fish and Wildlife Foundation ten voordele van veeboeren in Texas, Oklahoma, New Mexico, Kansas en Colorado. Het initiatief omvat een subsidieprogramma dat natuurorganisaties, samenwerkingsverbanden/verenigingen van veeboeren en instanties op staats- en plaatselijk niveau op nooit eerder geziene schaal in de regio in contact brengt met veeboeren.