skip to main content

En bærekraftig jord

Vi har ingen tid å miste; sånn kan vi møte klimakrisen

Hetebølger over det nordvestlige Amerika, skogbranner i Hellas og supersykloner i Stillehavet utenfor Asia er overskrifter som dominerte i sommer og det er dystre påminnelser om at klimaet vårt er i krise. Ressursene som alle er avhengige av - drikkevannet, skogen og selve jorden vår - må beskyttes. Det er viktig at alle forplikter seg til å bruke våre begrensede ressurser på en bærekraftig måte.

Det finnes en falsk dikotomi: At økonomiske interesser og miljøinteresser er i konflikt med hverandre. Realiteten er at mekanismene for å dyrke og forvalte ressursene våre på en bærekraftig måte har nådd et nivå hvor det er behov for handling. En voksende verdensbefolkning må ha tilgang til mat. En vital landbrukssøkonomi støtter global handel og bygger robuste markeder og samfunn rundt om i verden. Disse handlingene trenger ikke lenger å gå på bekostning av jorden vår.

Både eksperter, forskere og akademia har snakket om viktigheten av at beslutningsstrukturer, politikk og regjeringer er selve fortroppen for bærekraftig forvaltning av jorden. Nå trapper også selskaper opp kravet om endring. Flere bidrar til å utjevne gapet ved å finansiere konkrete og transparente innovasjoner i forsyningskjeden - for å bevare naturressursene våre - enten det handler om å beskytte skog og gressletter, gjenopprette tidligere ødelagte landområder eller regenerere jorden.

Hvor starter denne endringsforpliktelsen?

Selv om det ikke finnes én fasit for å opprettholde jorden vår - og beskytte klimaet vårt - finnes det håp.

Menneskene som dyrker jorden for å gi mat til verden er som regel ivrige beskyttere av jorden. Praktiske tiltak på tvers av forsyningskjeder og geografi viser ikke bare hvordan landbruket er en del av løsningen, men at det er selve nøkkelen til et mer bærekraftig, motstandsdyktig globalt matsystem som er mindre avhengig av naturressurser som forsvinner.

Man on a soy field landscape imageRobert Horster, Global Sustainability Lead i Cargill mener endringen starter med jordbruket.

– Uten engasjement fra jordbrukssektoren vil ikke forsyningskjeden endre seg. Med realitetene som består av klimaendringer og tap av biologisk mangfold som truer oss alle, mener vi at det er vårt ansvar å aktivt støtte landbruket; jordens sanne forvaltere. Det er der kapasiteten sitter, slik at det blir reell endring, helt fra den spede begynnelse i matsystemet.

Det handler om å samarbeide med landbruket, for å fremme regenerativ landbrukspraksis, forklarer Mr. Horster. Han utdyper hva det betyr at Cargill leder initiativet for å standardisere prosesser og praksis på området.

People on a field landscape image– Cargills regenerative landbruksprogram betaler bønder for forbedret og sunnere jord samt positive miljøresultater, inkludert betaling per tonn karbon som er spart. Programmet knytter bønder til det voksende karbonmarkedet og vil bidra til å skalere den frivillige bruken av regenerativ landbrukspraksis på tvers av 10 millioner dekar med jordbruksområder innen 2030.

Initiativer som dette er en realisering av potensialet som bærekraftig landbruk har for å sikre vår sameksistens med naturen.

Mens bonden er sentral for å endre det eksisterende systemet, kreves det derimot langsiktig transformasjonsendring og kollektiv handling med riktig fokus for å beskytte og gjenopprette jorden. Ikke bare i dag, men for fremtidige generasjoner. Som et levende og pustende økosystem gjør jorden mer enn bare å gi næringsstoffer for plantevekst. Det handler om å trekke ut karbon fra atmosfæren, forbedrer vannkvaliteten og øke tørkebestandigheten.

Cargills innsats på disse områdene har allerede båret frukter. Organisasjonen har implementert programmer på tvers av palmer, soya og kakao, som jobber for å nærme seg forsyningskjeder med null avskoging. Videre investerer selskapet i planetens fremtid gjennom landskapsrestaurering med planting av mer enn en halv million trær i Elfenbenskysten og det er dannet et partnerskap med World Resources Institute i Sør-Amerika og Karibia om produktiv restaurering av 500 000 hektar innen 2025.

People on a field landscape imageMr. Horster understreker:

– Vi vet at det å gjøre en forskjell for jordens fremtid krever tydelig handling. Vi sitter i sentrum av matsystemet. Det er vårt ansvar å sørge for det langsiktige perspektivet og aktivt støtte løsninger designet for å beskytte, regenerere og gjenopprette jordens mest vitale ressurser.

Det er klart at en bærekraftig forvaltning av jorden ikke er noe en enkelt region, bedrift eller enkeltperson kan sikre alene. For å sørge for en bærekraftig fremtid bygget på praksiser for gjennopprettelse og innovasjon, må alle interessenter komme til bordet. For Cargill, bønder rundt i verden og det øvrige samfunnet er verdien av å passe på jorden uvurderlig.

Mr. Horsters oppsummerer dette fokuset fremover:

– Jorden gir næring til oss, så vi må gi næring til jorden. Leafy field image