skip to main content

NOTIFICARE PRIVIND INFORMAŢIILE DE RECRUTARE

Actualizată: 24.05.2018

Această notificare explică modul în care Cargill foloseşte informaţiile personale ale aplicanţilor la locurile de muncă. Aceste informaţii sunt numite „informaţii de recrutare”. De asemenea, aveţi anumite drepturi legale în ceea ce priveşte informaţiile de recrutare. Notificarea aceasta rezumă drepturile respective.

Această notificare este valabilă în cazul aplicaţiilor depuse pe site-ul de cariere al Cargill, inclusiv prin intermediul sistemului terţ denumit Taleo, de terţe părţi, cum ar fi agenţii de recrutare, comisii de recrutare, şi prin alte mijloace, de exemplu, prin poştă şi prin e-mail.

1. CE INFORMAŢII DE RECRUTARE COLECTEAZĂ CARGILL?

Cargill va colecta, în general, numai informaţii de recrutare provenind din procesul de recrutare, care sunt necesare pentru a vă evalua în vederea poziţiei pentru care aţi aplicat.  Aceste informaţii includ următoarele categorii:

 • Informaţii de aplicare: aceste informaţii ne vor indica, în general, cine sunteţi şi ne vor ajuta să ne facem o imagine asupra competenţelor şi a adecvării dvs. pentru anumite poziţii. Acest tip de informaţii pot include numele dvs., informaţiile de contact, compania curentă, informaţiile incluse în CV-ul dvs. (de exemplu, calificările profesionale, istoricul anterior de angajare şi interesele şi experienţele personale), informaţiile incluse în conturile dvs. pe reţelele de socializare sau pe site-urile ori conturile personale (de exemplu, LinkedIn sau Twitter), informaţii despre tipul de activitate şi proiectele în care v-aţi implicat şi orice alte informaţii pe care aţi dori să le furnizaţi ca parte a aplicaţiei dvs.;
 • Informaţii privind procesul de recrutare: acestea sunt informaţiile colectate ca urmare a derulării procesului de recrutare, cum ar fi performanţa dvs. în centrele de evaluare sau la interviu şi informaţiile furnizate de persoanele care vă recomandă;
 • Informaţii despre oportunităţi viitoare: acestea sunt informaţiile colectate pentru a păstra legătura cu dvs. cu referire la viitoarele oportunităţi de locuri de muncă de la Cargill, cum ar fi numele dvs., adresa de e-mail, domiciliul, domeniul de expertiză şi tipul de poziţie care vă interesează;
 • Informaţii de pe site-ul de cariere: acestea sunt informaţii referitoare la utilizarea de către dvs. a site-ului de cariere Cargill, de exemplu, adresa IP. Aceste informaţii pot fi colectate folosind cookie-uri şi alte tehnologii asemănătoare. Pentru mai multe informaţii despre modul în care Cargill utilizează cookie-uri şi alte tehnologii asemănătoare, vă rugăm să accesaţi Notificarea de confidenţialitate online a companiei Cargill;
 • Informaţiile personale privind condamnările penale sau informaţiile medicale vor fi solicitate doar dacă legea permite.

Cargill primeşte, în general, informaţii de recrutare fie (a) direct de la dvs. (de exemplu, atunci când furnizaţi aceste informaţii ca parte a aplicaţiei dvs. sau în timpul procesului de recrutare) sau (b) de la terţi (de exemplu, de la agenţiile de recrutare). Cargill va preciza dacă informaţiile solicitate sunt obligatorii sau opţionale. De asemenea, Cargill va preciza care sunt consecinţele în cazul în care decideţi să nu furnizaţi informaţiile pe care Cargill le-a semnalat ca fiind obligatorii. În anumite împrejurări, acest aspect poate însemna pentru Cargill imposibilitatea de a vă procesa aplicaţia. 

2. CE VA FACE CARGILL CU INFORMAŢIILE DVS. DE RECRUTARE?

Printre scopurile principale pentru care Cargill vă foloseşte informaţiile de recrutare se numără:

 • Derularea şi procesarea aplicaţiei, de exemplu, astfel încât Cargill să poată evalua capacitatea dvs. de a răspunde specificaţiilor postului, pentru a întocmi o listă scurtă a aplicanţilor şi pentru a verifica referinţele şi calificările profesionale furnizate de aplicanţi.
 • Îmbunătăţirea procesului de aplicare Cargill, de exemplu, pentru a ne asigura că site-ul de cariere este uşor de utilizat şi că acesta conţine informaţii adecvate şi utile.
 • Gestionarea securităţii, de exemplu, pentru a asigura securitatea sediilor, a activelor, a informaţiilor, a angajaţilor şi a altor membri ai personalului Cargill.
 • Conformitatea legală şi de reglementare, cum ar fi respectarea normelor de sănătate şi siguranţă şi a altor obligaţii legale sau fiscale sau în legătură cu derularea unor litigii ori cu o investigaţie sau un audit intern, precum şi monitorizarea egalităţii de şanse.

Cargill poate verifica informaţiile de recrutare pe care le furnizaţi şi/sau să colecteze informaţii personale despre dvs. din surse terţe, pentru a desfăşura „Verificări anterioare procesului de angajare”. Când se întâmplă acest lucru:

 • Veţi fi anunţat în prealabil ce aspecte ale informaţiilor dvs. de recrutare vor fi verificate, inclusiv vi se va explica modul în care se vor derula Verificările anterioare procesului de angajare; şi
 • informaţiile referitoare la condamnările penale (dacă sunt colectate) vor fi colectate doar din surse oficiale, autorizate şi în conformitate cu legislaţia aplicabilă;

De asemenea, Cargill vă poate solicita să efectuaţi teste privind consumul de droguri şi de alcool înainte de începerea angajării, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Cargill va procesa doar informaţiile de recrutare pentru care dispune de baza legală de a o face. În general, Cargill vă va procesa informaţiile de recrutare pentru a se decide dacă poate să stabilească o relaţie profesională sau să încheie un contract de angajare cu dvs. În alte situaţii, Cargill vă va procesa informaţiile de recrutare deoarece v-aţi exprimat consimţământul faţă de Cargill în acest sens. În asemenea împrejurări, vă puteţi retrage oricând consimţământul.

De asemenea, Cargill vă poate prelucra informaţiile de recrutare pentru a-şi îndeplini obligaţiile legale sau pentru că acest aspect serveşte interesele legitime ale companiei Cargill de a face acest lucru (de exemplu, în cazul în care este necesar să analizeze aplicanţii în mod suficient de detaliat, astfel încât Cargill să poată desfăşura un proces eficient de recrutare).

Cargill poate procesa informaţii personale referitoare la sex, rasă, origine etnică ori la sănătatea mentală sau fizică, unde se solicită de legea locală şi când este necesar să se identifice sau să se examineze existenţa ori absenţa egalităţii de şanse sau de tratament.

3. PRINCIPIILE CARGILL PENTRU CONFIDENŢIALITATEA DATELOR

Cargill respectă următoarele principii cu referire la Informaţiile de recrutare:

 • Le procesăm în mod corect şi legal;
 • Le procesăm într-un anumit scop legitim de afaceri şi nu le procesăm într-un mod incompatibil cu scopul respectiv;
 • Utilizăm informaţii de recrutare adecvate, relevante şi care nu sunt excesive pentru scopul în care sunt procesate;
 • Le menţinem exacte şi, după cum este necesar, la zi;
 • Le păstrăm într-o formă care permite identificarea pe perioada maximă necesară scopului în care au fost colectate;
 • Le protejăm împotriva distrugerii accidentale sau ilegale sau împotriva pierderii accidentale, a alterării, a dezvăluirii neautorizate sau a accesării, prin folosirea unor mijloace tehnice şi organizaţionale adecvate.
 • Le procesăm în conformitate cu drepturile individuale.

4. CUI ÎI SUNT DEZVĂLUITE INFORMAŢIILE DVS. DE RECRUTARE?

(a) În cadrul companiei Cargill

Cargill limitează accesul la informaţiile de recrutare, permiţându-l doar persoanelor din cadrul companiei care „trebuie să cunoască” informaţiile respective. De exemplu, anumite persoane din cadrul Cargill vor avea acces la informaţiile dvs. de recrutare pentru a vă procesa aplicaţia şi pentru a gestiona procesul de recrutare (acest aspect se poate referi la persoanele din echipa de achiziţii de talente a Cargill şi la persoanele cărora le-aţi fi subordonat dacă aplicaţia dvs. are succes). Cargill este o companie globală, care face afaceri în afara graniţelor naţionale şi, prin urmare, apar numeroase situaţii în care această „necesitate de cunoaştere” implică transferul informaţiilor dvs. către sediul Cargill dintr-o altă ţară, inclusiv din ţări care ar putea să nu deţină protecţie legală pentru informaţiile dvs. personale sau în care protecţia legală să fie mai mică.

Cargill a implementat un mecanism juridic cunoscut sub numele de „reguli corporative obligatorii” pentru a oferi garanţii adecvate cu scopul de a proteja informaţiile de recrutare SEE atunci când acestea sunt transferate altei companii Cargill.

(b) În afara companiei Cargill

Cargill partajează informaţii de recrutare cu furnizorii de servicii terţe părţi, autorizaţi pentru a desfăşura şi a gestiona procesul de recrutare. De exemplu, Cargill poate partaja informaţiile dvs. de recrutare cu astfel de furnizori de servicii pentru a efectua examinarea şi verificarea aplicaţiei dvs. şi a informaţiilor pe care ni le-aţi furnizat. Acest aspect include verificarea calificărilor educţionale şi profesionale.

Reţineţi că unii dintre furnizorii noştri de servicii terţe pot fi membri ai EU-US Privacy Shield (a se vedea https://www.privacyshield.gov/list). Este, de asemenea, practica noastră curentă să solicităm furnizorilor de servicii terţe să pună în aplicare alte mijloace de a furniza măsuri de protecţie adecvate pentru informaţiile personale transferate în exteriorul SEE, după caz.

Pe lângă furnizorii de servicii terţe părţi, în general, Cargill va dezvălui informaţiile dvs. de afaceri în afara Cargill şi a furnizorilor de servicii doar în următoarele cazuri:

 • când este obligată prin lege să facă acest lucru;
 • ca răspuns la o solicitare legitimă de asistenţă din partea poliţiei sau a altor agenţii de aplicare a legii; şi/sau
 • pentru solicitarea de consultanţă legală din partea avocaţilor externi ai companiei Cargill sau în legătură cu litigiile cu o terţă parte.

5. CÂT TIMP VĂ VA PĂSTRA CARGILL INFORMAŢIILE DE RECRUTARE?

Cargill păstrează informaţiile dvs. de recrutare în conformitate cu politicile şi procedurile noastre interne de păstrare a acestora. Dacă aplicaţia dvs. în cadrul companiei noastre nu are succes (sau dacă respingeţi poziţia), Cargill vă va păstra informaţiile de recrutare numai atât cât este necesar pentru procesul de recrutare, cu excepţia cazului în care sunteţi de acord cu păstrarea lor pe o perioadă diferită, pentru a permite companiei Cargill să reţină informaţiile dvs. de recrutare la dosar ca să vă poată contacta din nou dacă apare o altă poziţie potrivită.

6. UNDE PĂSTREAZĂ CARGILL INFORMAŢIILE DVS. DE RECRUTARE?

Informaţiile de recrutare pot fi transferate către şi stocate la o destinaţie din afara ţării de origine (inclusiv pentru aplicanţii la locuri de muncă din SEE sau din afara SEE), în ţări care au legi mai puţin stricte sau fără reglementări în vigoare privind protecţia datelor. De asemenea, acestea pot fi procesate de către membrii personalului sau de furnizorii noştri din alte jurisdicţii care au, de asemenea, legi mai puţin stricte de protecţie a datelor sau unde lipsesc asemenea reglementări.

Ori de câte ori Cargill va transfera informaţiile dvs. de recrutare, vom lua măsurile legale necesare pentru a ne asigura că există garanţii adecvate pentru a vă proteja informaţiile de recrutare şi pentru a vă asigura că acestea sunt tratate în siguranţă şi în conformitate cu această notificare. Dacă vă aflaţi în SEE, puteţi să ne contactaţi pentru o copie a garanţiilor pe care Cargill le-a creat pentru a vă proteja informaţiile de recrutare şi drepturile de confidenţialitate aplicabile în aceste circumstanţe.

7. EXERCITAREA DREPTURILOR DVS.

Aveţi dreptul să solicitaţi acces la informaţiile de recrutare, rectificarea sau ştergerea unor asemenea informaţii pe care Cargill le deţine în legătură cu dvs. De asemenea, aveţi dreptul să vă opuneţi sau să restricţionaţi anumite tipuri de procesări ale informaţiilor dvs. de recrutare şi să solicitaţi o copie a informaţiilor de recrutare pe care ni le-aţi furnizat.

Orice solicitare de a vă exercita unul dintre aceste drepturi va fi evaluată de noi de la caz la caz. Pot apărea circumstanţe în care Cargill nu este obligată din punct de vedere legal să respecte solicitarea dvs. sau ca urmare a aplicării unor dispense legale relevante prevăzute în legislaţia aplicabilă în materie de protecţie a datelor.

Dacă observaţi o eroare în cadrul aplicaţiei dvs. pe care aţi dori să o corectaţi sau dacă doriţi să aflaţi mai multe despre orice fel de probleme legate de această notificare, vă rugăm să contactaţi Global Privacy Office la adresa [email protected] sau

Global Privacy Office
[email protected]
Administrarea, riscurile şi controlul tehnologiei
9320 Excelsior Blvd
Hopkins MN 55343
S.U.A.

Dacă aveţi vreo nelămurire cu privire la modul în care Cargill a gestionat informaţiile dvs. de recrutare, trebuie să ne contactaţi pe noi în primă instanţă. Dacă tot nu sunteţi mulţumit de răspunsul primit, aveţi dreptul să depuneţi o plângere la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Datelor.