skip to main content

หนังสือแจ้งข้อมูลการสรรหาบุคลากร

ปรับปรุง: 24.05.2018

หนังสือแจ้งนี้อธิบายวิธีการที่คาร์กิลล์ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้สมัครงาน เราขอเรียกข้อมูลนี้ว่า “ข้อมูลการสรรหาบุคลากร” คุณอาจมีสิทธิ์ตามกฎหมายบางประการในส่วนของข้อมูลการสรรหาบุคลากร หนังสือแจ้งนี้จะสรุปสิทธิ์ดังกล่าวไว้เช่นกัน

หนังสือแจ้งนี้มีผลต่อใบสมัครที่ส่งทางเว็บไซต์หางานของคาร์กิลล์ รวมถึงที่ส่งผ่านระบบของบุคคลที่สามที่ชื่อ Taleo บุคคลที่สามอื่นๆ เช่น บริษัทจัดหางาน ป้ายประกาศรับสมัครงาน และวิธีอื่นๆ เช่น ไปรษณีย์หรืออีเมล

1. ข้อมูลการสรรหาบุคลากรใดบ้างที่คาร์กิลล์มีการเก็บรวบรวมไว้

โดยทั่วไปแล้ว คาร์กิลล์จะรวบรวมเฉพาะข้อมูลการสรรหาบุคลากรในกระบวนการสรรหาบุคคลกรที่จำเป็นต่อการประเมินคุณสำหรับตำแหน่งที่คุณสมัครเท่านั้น  ซึ่งได้แก่ประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้:

 • ข้อมูลใบสมัคร: ข้อมูลนี้จะบอกว่าคุณคือใครและช่วยสร้างภาพรวมด้านความสามารถและความเหมาะสมของคุณกับตำแหน่งปัจจุบัน ข้อมูลประเภทนี้อาจรวมถึงชื่อของคุณ ข้อมูลการติดต่อ บริษัทปัจจุบัน ข้อมูลที่อยู่ในประวัติส่วนตัวของคุณ (เช่น คุณสมบัติความเชี่ยวชาญ ประวัติการจ้างงานที่ผ่านมา ตลอดจนความสนใจและประสบการณ์ส่วนบุคคล) ข้อมูลที่อยู่ในบัญชีโซเชียลมีเดียของคุณ เว็บไซต์หรือบัญชีส่วนบุคคล (เช่น LinkedIn หรือ Twitter) ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทการทำงานและโครงการที่คุณมีส่วนเกี่ยวข้อง และข้อมูลอื่นๆ ที่คุณอาจต้องการบอกเราโดยใส่เป็นส่วนหนึ่งในใบสมัครของคุณ
 • ข้อมูลกระบวนการสรรหาบุคลากร: ข้อมูลนี้จะถูกรวบรวมเป็นผลลัพธ์ของกระบวนการสรรหาบุคลากร เช่น ประสิทธิภาพของคุณที่ศูนย์การประเมินหรือการสัมภาษณ์ และข้อมูลจากผู้อ้างอิงของคุณ
 • ข้อมูลโอกาสในอนาคต: ข้อมูลนี้จะถูกรวบรวมไว้เพื่อการติดต่อสำหรับโอกาสการทำงานในอนาคตที่คาร์กิลล์ เช่น ชื่อของคุณ อีเมล ที่อยู่ ความชำนาญ และบทบาทที่คุณสนใจ
 • ข้อมูลเว็บไซต์งาน: ข้อมูลนี้จะเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์หางานของคาร์กิลล์ เช่น ที่อยู่ IP ของคุณ ข้อมูลนี้อาจรวบรวมโดยใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่คาร์กิลล์ใช้งานคุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึง โปรดดูหนังสือแจ้งความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลออนไลน์ของคาร์กิลล์
 • เราจะขอข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคำพิพากษาทางอาญาหรือข้อมูลการใช้ยาเมื่อได้รับอนุญาตตามกฏหมายข้อบังคับเท่านั้น

คาร์กิลล์ได้รับข้อมูลการสรรหาบุคลากร (ก) จากคุณโดยตรง (เช่น คุณมอบข้อมูลของคุณในใบสมัครหรือระหว่างกระบวนการสรรหาบุคลากร) หรือ (ข) จากบุคคลที่สาม (เช่น จากบริษัทจัดหางาน) คาร์กิลล์จะเป็นผู้กำหนดว่าข้อมูลที่ขอเป็นข้อมูลบังคับหรือข้อมูลเสริม นอกจากนี้ คาร์กิลล์จะอธิบายผลที่จะตามมาหากคุณตัดสินใจไม่มอบข้อมูลที่คาร์กิลล์กำหนดเป็นข้อมูลบังคับ ในบางกรณี อาจหมายถึงคาร์กิลล์ไม่สามารถดำเนินการกับการสมัครของคุณได้ 

2. คาร์กิลล์จะทำอะไรบ้างกับข้อมูลการสรรหาบุคลากรของคุณ

จุดประสงค์หลักที่คาร์กิลล์ใช้งานข้อมูลการสรรหาบุคลากรของคุณได้แก่:

 • การสนับสนุนและดำเนินการกับการสมัครของคุณ เช่น คาร์กิลล์สามารถประเมินความสามารถของคุณเพื่อให้ตรงตามความต้องการของงาน เพื่อคัดเลือกใบสมัครและตรวจสอบข้อมูลอ้างอิง ตลอดจนเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติความเชี่ยวชาญที่ผู้สมัครให้ไว้
 • การปรับปรุงกระบวนการสมัครงานของคาร์กิลล์ เช่น เพื่อให้แน่ใจว่าเว็บไซต์หางานสามารถใช้งานได้ง่าย มีข้อมูลที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์
 • การจัดการการรักษาความปลอดภัย เช่น เพื่อให้แน่ใจว่ามีการรักษาความปลอดภัยด้านสถานที่ ทรัพย์สิน ข้อมูล พนักงาน และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ของคาร์กิลล์
 • การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ เช่น การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัย และสิทธิทางกฎหมายหรือทางการเงินอื่นๆ หรือเกี่ยวกับการฟ้องร้อง การสืบสวนหรือการตรวจสอบภายใน ตลอดจนการจัดการโอกาสต่างๆ อย่างเท่าเทียม

คาร์กิลล์อาจตรวจสอบข้อมูลการสรรหาบุคลากรที่คุณมอบให้ และ/หรือรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณจากแหล่งข้อมูลของบุคคลที่สามเพื่อช่วยในการ “ตรวจสอบก่อนการจ้างงาน” หากมีการกระทำดังกล่าว:

 • คุณจะได้รับแจ้งล่วงหน้าพร้อมทั้งขอบเขตของข้อมูลการสรรหาบุคลากรที่จะได้รับการตรวจสอบ รวมถึงคำอธิบายเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบก่อนการจ้างงานที่จะเกิดขึ้น และ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับคำพิพากษาทางอาญา (หากเก็บรวบรวมไว้) หรือข้อมูลการใช้ยาจะเก็บรวบรวมผ่านแหล่งที่มาซึ่งได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการและเป็นไปตามที่กฎหมายบังคับใช้

นอกจากนี้ คาร์กิลล์ยังอาจขอให้คุณทำการตรวจสอบการใช้สารเสพย์ติดและแอลกอฮอล์ก่อนการจ้างงานเบื้องต้นตามที่กฎหมายบังคับใช้

คาร์กิลล์จะดำเนินการกับข้อมูลการสรรหาบุคลากรของคุณในส่วนที่กฎหมายอนุญาต โดยทั่วไปแล้ว คาร์กิลล์จะดำเนินการกับข้อมูลการสรรหาบุคลากรของคุณเพื่อช่วยในการตัดสินใจว่าจะดำเนินการจ้างงานหรือทำสัญญาจ้างงานกับคุณหรือไม่ ในกรณีอื่นๆ คาร์กิลล์จะดำเนินการกับข้อมูลการสรรหาบุคลากรของคุณเนื่องจากคุณยินยอมให้คาร์กิลล์กระทำดังกล่าว คุณสามารถถอนความยินยอมดังกล่าวได้ทุกกรณี

คาร์กิลล์ยังอาจดำเนินการกับข้อมูลการสรรหาบุคลากรของคุณเพื่อปรับใช้กับข้อผูกมัดทางกฎหมาย หรือเนื่องด้วยเป็นผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายของคาร์กิลล์ (เช่น เมื่อจำเป็นที่จะต้องเข้าใจในรายละเอียดที่เพียงพอเกี่ยวกับผู้สมัคร เพื่อให้คาร์กิลล์สามารถดำเนินขั้นตอนการสรรหาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ)

คาร์กิลล์อาจดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ หรือข้อมูลสุขภาพทางกายภาพหรือสุขภาพจิต โดยที่การดำเนินการดังกล่าวต้องเป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่นและ/หรือจำเป็นต้องระบุหรือควบคุมการเกิดหรือการขาดความเท่าเทียมของโอกาสหรือการปฏิบัติ

3. หลักเกณฑ์ความเป็นส่วนตัวข้อมูลของคาร์กิลล์

คาร์กิลล์ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้สำหรับข้อมูลการสรรหาบุคลากร:

 • เรามีการใช้ข้อมูลอย่างเป็นธรรมและภายใต้กรอบของกฎหมาย
 • เรามีการใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่เหมาะสม และไม่มีการใช้ข้อมูลนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ดังกล่าว
 • เราจะใช้ข้อมูลการสรรหาบุคลากรในกรอบที่เหมาะสม สอดคล้อง และไม่เกินไปกว่าวัตถุประสงค์ในการประมวลผล
 • เรามีการเก็บรักษาข้อมูลที่ถูกต้องตามความจำเป็นและเป็นข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอ
 • เรามีการเก็บข้อมูลในรูปแบบที่สามารถระบุตัวตนได้โดยไม่เกินขอบเขตที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ
 • เราปกป้องข้อมูลจากการถูกทำลายโดยไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือการสูญเสียที่ไม่ได้ตั้งใจ การเปลี่ยนแปลง การเปิดเผยหรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยเราใช้มาตรการทางเทคนิคและมาตรการทางองค์กรที่เหมาะสม
 • บริษัทมีการใช้ข้อมูลภายใต้สิทธิส่วนบุคคล

4. ใครจะเห็นข้อมูลการสรรหาบุคลากรของคุณบ้าง

(a) ภายในคาร์กิลล์

คาร์กิลล์มีการจำกัดการเรียกค้นข้อมูลการสรรหาบุคลากรเฉพาะกับบุคลากรในบริษัท "ที่เกี่ยวข้อง" เท่านั้น เช่น บุคลากรบางรายภายในคาร์กิลล์จะมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลการสรรหาบุคลากรของคุณเพื่อดำเนินการกับการสมัครงานของคุณและเพื่อจัดการกระบวนการสรรหาบุคลากร (ซึ่งอาจรวมถึงบุคลากรในทีมสรรหาของคาร์กิลล์และบุคลากรที่คุณควรรายงานหากการสมัครของคุณผ่านการคัดเลือก) ในฐานะบริษัทระดับสากลที่ดำเนินธุรกิจในหลายประเทศ จึงอาจมีบางกรณีที่ข้อพิจารณาของ “ความเกี่ยวข้อง” อาจหมายถึงการถ่ายโอนข้อมูลไปยังหน่วยงานของคาร์กิลล์ในประเทศอื่น รวมทั้งประเทศที่ไม่มีการป้องกันทางกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลหรือมีน้อย
คาร์กิลล์ได้ปฏิบัติตามกลไกทางกฎหมายที่เรียกว่า ‘กฎข้อบังคับขององค์กร (Binding Corporate Rules)’ ในการมอบการป้องกันที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลการสรรหาบุคลากรที่ได้รับจากเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) เมื่อมีการถ่ายโอนข้อมูลนั้นไปยังบริษัทอื่นๆ ของคาร์กิลล์

(b) ภายนอกคาร์กิลล์

คาร์กิลล์แบ่งปันข้อมูลการสรรหาบุคลากรกับผู้ให้บริการภายนอกที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการและจัดการกระบวนการสรรหาบุคลากร เช่น คาร์กิลล์อาจแบ่งปันข้อมูลการสรรหาบุคลากรของคุณกับผู้ให้บริการดังกล่าวเพื่อดำเนินการคัดกรอง และตรวจสอบใบสมัครและข้อมูลของคุณที่คุณมอบให้เรา ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบคุณสมบัติด้านการศึกษาและความเชี่ยวชาญ

โปรดทราบว่าผู้ให้บริการภายนอกบางรายของเราอาจเป็นสมาชิกของกรอบโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา (EU-US Privacy Shield) (ดูที่ https://www.privacyshield.gov/list). นอกจากนี้ยังเป็นหลักปฏิบัติของคาร์กิลล์ที่จะต้องให้ผู้ให้บริการภายนอกใช้วิธีป้องกันที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากเขตเศรษฐกิจยุโรปตามความสมควร)

โดยทั่วไป นอกจากผู้ให้บริการจากภายนอกแล้ว คาร์กิลล์จะเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานของคุณกับบุคคลภายนอกคาร์กิลล์และผู้ให้บริการในกรณีที่:

 • เป็นเงื่อนไขตามกฎหมาย
 • เมื่อได้รับคำขอจากหน่วยงานตำรวจหรือหน่วยงานกำกับดูแลตามกฎหมายภายใต้ขั้นตอนที่ถูกต้อง และ/หรือ
 • ต้องการขอคำแนะนำจากนักกฎหมายภายนอกของคาร์กิลล์หรือเพื่อใช้ในคดีฟ้องร้องกับบุคคลภายนอก

5. คาร์กิลล์จะเก็บข้อมูลการสรรหาบุคลากรของคุณไว้นานเพียงใด

คาร์กิลล์จะเก็บรักษาข้อมูลการสรรหาบุคลากรของคุณตามนโยบายการเก็บรักษาและวิธีการภายในของเรา หากการสมัครงานของคุณไม่ผ่านการคัดเลือก (หรือหากคุณปฏิเสธรับตำแหน่ง) คาร์กิลล์จะเก็บข้อมูลการสรรหาบุคลากรของคุณตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับกระบวนการสรรหาบุคลากรบางประการเท่านั้น ยกเว้นว่าคุณยินยอมให้คาร์กิลล์เก็บข้อมูลการสรรหาบุคลากรของคุณไว้ในระบบเพื่อให้เราสามารถติดต่อคุณได้ในภายหลังหากมีตำแหน่งว่างอื่นๆ ที่เหมาะสม

6. คาร์กิลล์จัดเก็บข้อมูลการสรรหาบุคลากรของคุณที่ใด

ข้อมูลการสรรหาบุคลากรของคุณอาจถูกโอนถ่ายและจัดเก็บที่ปลายทางภายนอกประเทศดั้งเดิม (รวมถึงสำหรับผู้สมัครงานที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป ภายนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป) ในประเทศต่างๆ ที่มีความเข้มงวดด้านกฎหมายป้องกันข้อมูลน้อยกว่าหรือไม่มี ซึ่งอาจได้รับการดำเนินการโดยพนักงานหรือตัวแทนของเราในขอบเขตอำนาจทางกฎหมายอื่นๆ ที่มีความเข้มงวดด้านกฎหมายป้องกันข้อมูลน้อยกว่าหรือไม่มี

เมื่อไหร่ก็ตามที่คาร์กิลล์โอนถ่ายข้อมูลการสรรหาบุคลากรของคุณ เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นตามกฎหมายเพื่อให้แน่ใจว่ามีการป้องกันที่เหมาะสม เพื่อปกป้องข้อมูลการสรรหาบุคลากรของคุณ ตลอดจนเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลดังกล่าวได้รับการจัดการอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามหนังสือแจ้งนี้ หากคุณอยู่ในขตเศรษฐกิจยุโรป คุณสามารถติดต่อเราเพื่อขอรับสำเนาการรักษาความปลอดภัยที่คาร์กิลล์ได้ให้ไว้เพื่อปกป้องข้อมูลการสรรหาบุคลากรและสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของคุณในกรณีเหล่านี้

7. การใช้สิทธิ์ของคุณ

คุณอาจมีสิทธิ์ในการขอการเข้าถึง แก้ไข หรือลบข้อมูลการสรรหาบุคลากรเกี่ยวกับคุณที่คาร์กิลล์มี คุณยังอาจมีสิทธิ์ในการคัดค้านหรือจำกัดการดำเนินการกับข้อมูลการสรรหาบุคลากรของคุณบางประเภท และยังอาจมีสิทธิ์ในการขอรับสำเนาข้อมูลการสรรหาบุคลากรที่เครื่องสามารถอ่านได้ที่คุณมอบให้กับเรา

เราจะประเมินคำขอในการใช้สิทธิ์ต่างๆ เหล่านี้ของคุณตามแต่ละกรณี อาจมีบางกรณีที่คาร์กิลล์ไม่มีความจำเป็นทางกฎหมายที่จะต้องดำเนินการตามคำขอของคุณ หรือเนื่องจากข้อยกเว้นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งมีไว้สำหรับกฎหมายการป้องกันข้อมูลที่บังคับใช้

หากคุณสังเกตเห็นข้อผิดพลาดในใบสมัครของคุณและต้องการแก้ไข หรือหากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวหนังสือแจ้งนี้ โปรดติดต่อ สำนักงานความเป็นส่วนตัวทั่วโลก ที่ [email protected] หรือ

สำนักงานความเป็นส่วนตัวทั่วโลก
[email protected]
ฝ่ายกำกับดูแล ประเมิน และควบคุมความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
9320 Excelsior Blvd
Hopkins, MN 55343
สหรัฐฯ

หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับวิธีการที่คาร์กิลล์จัดการกับข้อมูลการสรรหาบุคลากรของคุณ คุณควรติดต่อเราก่อนเป็นอันดับแรก หากคุณยังไม่พึงพอใจ คุณมีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนไปยังหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Authority) ในประเทศของคุณ