skip to main content

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕКРУТИНГОВУ ІНФОРМАЦІЮ

Оновлення: 24.05.2018

У цьому повідомлені описано, як компанія Каргілл використовує Персональні дані претендентів на вакансії. Ми називаємо ці дані Рекрутинговою інформацією. У вас можуть бути певні юридичні права на Рекрутингову інформацію. Їх у загальних рисах описано в цьому повідомленні.

Це повідомлення стосується всіх заяв, які подаються на веб-сайті вакансій компанії Каргілл (зокрема через сторонню систему Taleo), через третіх осіб (як-от кадрові агентства), портали з працевлаштування та інші засоби, як-от через звичайну чи електронну пошту.

1. ЯКУ РЕКРУТИНГОВУ ІНФОРМАЦІЮ ЗБИРАЄ КОМПАНІЯ КАРГІЛЛ?

Зазвичай у процесі добору персоналу компанія Каргілл збирає лише Рекрутингову інформацію, необхідну для оцінювання придатності претендента для посади.  Вона поділяється на описані нижче категорії.

 • Інформація із заяви: це загальні дані про вашу особу, що допомагають скласти уявлення про ваші здібності та придатність для певної посади. Інформація цього типу може включати ваше ім’я, контактні дані, поточне місце роботи, відомості з вашого резюме (наприклад, професійна кваліфікація, історія попереднього працевлаштування, особисті інтереси та досвід), відомості з ваших сторінок у соціальних мережах чи особистих веб-сайтів і профілів (як-от LinkedIn або Twitter), дані про тип роботи й проектів, які ви виконували, а також будь-які інші відомості, які ви вважатимете за потрібне надати нам у своїй заяві.
 • Інформація про рекрутинговий процес: це дані, що збираються під час добору персоналу, як-от про ваші оцінки в центрах оцінювання чи на співбесіді, а також відомості від осіб, які вас рекомендують.
 • Інформація для подальших контактів: ці дані збираються, щоб зв’язатися з вами з приводу майбутніх вакансій у компанії Каргілл. До них належать: ваші ім’я, місцезнаходження, професійна спеціалізація та посада, яка вас цікавить.
 • Інформація з веб-сайту вакансій: це дані, пов’язані з вашим використанням відповідного веб-сайту компанії Каргілл, як-от ваша IP-адреса. Ця інформація може збиратися за допомогою файлів cookie та схожих технологій. Щоб дізнатися більше про те, як компанія Каргілл використовує файли cookie та схожі технології, перегляньте Повідомлення компанії Каргілл про конфіденційність в Інтернеті.
 • Персональна інформація про судимості чи стан здоров’я запитуватиметься, лише якщо це дозволяє чинне законодавство.

Зазвичай компанія Каргілл отримує Рекрутингову інформацію (а) безпосередньо від вас (наприклад, коли ви надаєте ці дані в заяві чи в процесі рекрутингу) або (б) від третіх осіб (як-от від кадрових агентств). Компанія Каргілл зазначить, чи обов’язково надавати запитану інформацію. Ми також пояснимо наслідки відмови надати обов’язкову інформацію. За деяких обставин це може означати, що компанія Каргілл не зможе обробити вашу заяву. 

2. ЩО КОМПАНІЯ КАРГІЛЛ РОБИТИМЕ З ВАШОЮ РЕКРУТИНГОВОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ?

Нижче описано основні цілі збору вашої Рекрутингової інформації.

 • Для підтримки подання заяв і їх обробки: зокрема, це дає компанії Каргілл змогу оцінювати придатність претендентів для виконання посадових обов’язків, відбирати претендентів, перевіряти рекомендації та професійні кваліфікації.
 • Для оптимізації порядку подання заяв у компанію Каргілл: зокрема, щоб забезпечити зручність веб-сайту вакансій і наявність на ньому належної та корисної інформації.
 • Для керування безпекою: зокрема, щоб гарантувати безпеку приміщень, активів, інформації, працівників і персоналу компанії Каргілл.
 • Для дотримання юридичних і нормативних вимог, як-от щодо охорони праці й техніки безпеки, для виконання інших юридичних або фінансових зобов’язань, вимог, пов’язаних із судовим процесом, внутрішнім розслідуванням або аудитом, а також для контролю рівності можливостей.

У рамках перевірок перед прийомом на роботу компанія Каргілл може перевіряти надану вами Рекрутингову інформацію та/або збирати ваші Персональні дані зі сторонніх джерел. У такому разі:

 • ми заздалегідь повідомимо вам, які аспекти вашої Рекрутингової інформації перевірятимуться, і пояснимо принцип проведення перевірок перед прийомом на роботу;
 • інформація про судимість (у відповідних випадках) або про стан здоров’я збиратиметься лише з офіційних джерел відповідно до чинного законодавства.

Відповідно до чинного законодавства компанія Каргілл може також вимагати від вас перед прийомом на роботу пройти тест на алкоголь і наркотики.

Каргілл оброблятиме вашу Рекрутингову інформацію, лише якщо матиме на це законні підстави. Загалом ми оброблятимемо вашу Рекрутингову інформацію, щоб визначити, чи вступати з вами в трудові відносини або укладати з вами трудовий договір. В інших випадках компанія Каргілл оброблятиме вашу Рекрутингову інформацію, оскільки ви дали на це згоду. У такому разі ви зможете будь-коли відкликати свою згоду.

Компанія Каргілл може також обробляти вашу Рекрутингову інформацію для дотримання своїх юридичних зобов’язань чи на підставі своїх законних ділових інтересів (наприклад, для ефективного добору персоналу може бути необхідне докладне вивчення даних про претендентів).

Компанія Каргілл може обробляти Персональні дані, що стосуються статі, раси, етнічного походження, фізичного або психічного здоров’я, якщо це необхідно для дотримання місцевого законодавства та/або для контролю наявності чи відсутності рівних можливостей і ставлення.

3. ПРИНЦИПИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ У КОМПАНІЇ КАРГІЛЛ

Відносно Рекрутингової інформації компанія Каргілл дотримується вказаних нижче принципів.

 • Ми обробляємо її чесно та законно.
 • Ми обробляємо її для конкретної законної комерційної мети й лише таким способом, що сумісний із цією метою.
 • Ми використовуємо Рекрутингову інформацію, яка є достовірною, актуальною та не надмірною для мети, з якою її обробляють.
 • Ми дбаємо про точність інформації та за потреби оновлюємо її.
 • Ми зберігаємо її у вигляді, що забезпечує можливість ідентифікації, і не довше, ніж це потрібно для відповідної мети.
 • Ми захищаємо її від випадкового або незаконного знищення чи випадкової втрати, зміни, несанкціонованого розголошення або доступу, використовуючи відповідні технічні та організаційні заходи.
 • Ми обробляємо її відповідно до прав Особи.

4. КОМУ РОЗГОЛОШУЄТЬСЯ ВАША РЕКРУТИНГОВА ІНФОРМАЦІЯ?

(a) У межах компанії Каргілл

Компанія Каргілл дозволяє доступ до Рекрутингової інформації лише працівникам, яким вона необхідна для виконання службових обов’язків. Наприклад, певні особи в компанії Каргілл отримають доступ до вашої Рекрутингової інформації, щоб обробити вашу заяву та організувати процес прийому на роботу (це можуть бути особи в команді Добору кадрів компанії Каргілл і ваші потенційні керівники). Оскільки Каргілл – міжнародна компанія й веде бізнес у ряді країн, у певних ситуаціях з огляду на службову необхідність ваша інформація може передаватись у відділення Каргілл в іншій країні, навіть якщо там слабший або взагалі відсутній законодавчий захист конфіденційності Персональних даних.

Компанія Каргілл запровадила «Обов’язкові корпоративні правила», що забезпечують належні засоби захисту Рекрутингової інформації у випадку її передавання з ЄЕЗ до відділень в інших регіонах.

(b) За межами компанії Каргілл

Компанія Каргілл повідомляє Рекрутингову інформацію вповноваженим Стороннім постачальникам послуг для проведення та адміністрування процесу добору персоналу. Наприклад, компанія Каргілл може повідомляти таким постачальникам послуг вашу Рекрутингову інформацію, щоб перевірити й підтвердити вашу заяву та надані в ній відомості. Зокрема, ідеться про підтвердження даних про освіту й професійні кваліфікації.

Зверніть увагу, що деякі з наших Сторонніх постачальників послуг можуть брати участь у програмі захисту конфіденційності під час обміну даними між ЄС і США (див. https://www.privacyshield.gov/list).). У відповідних випадках ми також вимагаємо від Сторонніх постачальників послуг застосовувати інші засоби для забезпечення належного захисту Персональних даних, що передаються з ЄЕЗ.

Загалом компанія Каргілл розголошуватиме Кадрову інформацію за межами Каргілл і Сторонніх постачальників послуг лише в таких випадках:

 • якщо цього вимагає закон;
 • у зв’язку із законним запитом на допомогу від поліції або інших правоохоронних органів;
 • для отримання компанією Каргілл юридичної консультації від зовнішніх юристів або у зв’язку із судовим процесом за участю третьої сторони.

5. ЯК ДОВГО КОМПАНІЯ КАРГІЛЛ ЗБЕРІГАТИМЕ ВАШУ РЕКРУТИНГОВУ ІНФОРМАЦІЮ?

Компанія Каргілл зберігатиме вашу Рекрутингову інформацію відповідно до нашої внутрішньої політики та порядків збереження даних. Якщо вас не буде прийнято на роботу (або ви відмовитеся від посади), компанія Каргілл зберігатиме вашу Рекрутингову інформацію не довше, ніж це необхідно для цієї конкретної процедури добору персоналу. З вашої згоди ваша Рекрутингова інформація може зберігатися протягом іншого терміну, щоб компанія Каргілл мала змогу згодом зв’язатися з вами щодо інших відповідних вакансій.

6. ДЕ КОМПАНІЯ КАРГІЛЛ ЗБЕРІГАЄ ВАШУ РЕКРУТИНГОВУ ІНФОРМАЦІЮ?

Рекрутингова інформація може передаватися або зберігатися за межами країни походження (зокрема, за межами ЄЕЗ для претендентів із ЄЕЗ), де законодавчий захист конфіденційності персональних даних слабший або відсутній. Також її можуть обробляти працівники або наші постачальники послуг в інших юрисдикціях, де законодавчий захист конфіденційності персональних даних слабший або відсутній.

Щоразу, коли компанія Каргілл передаватиме вашу Рекрутингову інформацію, ми вживатимемо юридично необхідних заходів, щоб гарантувати належні засоби захисту такої інформації й переконатися, що вона обробляється безпечно та відповідно до цього повідомлення. Якщо ви перебуваєте в ЄЕЗ, можете зв’язатися з нами й отримати примірник документа про засоби, які компанія Каргілл впровадила для захисту за цих обставин вашої Рекрутингової інформації та прав на конфіденційність.

7. ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВ

Ви маєте право подати запит на доступ до Рекрутингової інформації, яку зберігає про вас компанія Каргілл, її виправлення та видалення. Ви також маєте право заперечити проти обробки певних типів своєї Рекрутингової інформації чи обмежити таку обробку й подати запит на придатний для машинного зчитування примірник наданої нам Рекрутингової інформації.

Усі запити на здійснення таких прав розглядатимуться індивідуально. За певних обставин компанія Каргілл юридично не зобов’язана задовольнити ваш запит. Також існують відповідні правові винятки в чинному законодавстві про захист конфіденційності персональних даних.

Якщо ви хочете виправити помилку у своїй заяві або докладніше дізнатися про висвітлені в цьому повідомленні питання, зв’яжіться з корпоративним відділом із питань дотримання конфіденційності персональної інформації. Для цього напишіть на електронну адресу [email protected] або скористайтеся такими контактними відомостями:

Global Privacy Office (корпоративний відділ із питань дотримання конфіденційності персональної інформації)
[email protected]
Technology Governance, Risk and Control (корпоративний підрозділ із контролю технологічних ризиків)
9320 Excelsior Blvd
Hopkins MN 55343
USA (США)

Якщо у вас виникло занепокоєння щодо обробки вашої Рекрутингової інформації в компанії Каргілл, насамперед зверніться до нас. Якщо наша відповідь вас не задовольнить, у вас може бути право скаржитися в національний орган контролю конфіденційності персональних даних.